MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGES HOVEDOPGAVER

Formål: Medierådet har dels de opgaver, som tidligere blev løst af Statens Filmcensur dels en række nye informations- og vejledningsopgaver

Medierådet opgaver består af:
At vurdere, hvilke film der, jf. filmlovens § 20, må vises offentligt eller sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn i forhold til de aldersgrænser, som loven fastsætter. 

  • At fastsætte de overordnede kriterier for at vurdere film
  • At vejlede og oplyse forældre m.fl. om egnetheden af film og medier for børn og unge
  • At rådgive og bistå ministeren
  • At indgå i en aktiv dialog med andre institutioner og organisationer nationalt, herunder tv-stationerne
  • At deltage i nordisk og internationalt samarbejde

Den primære opgave er at vurdere film og videoer for at beskytte børn og unge. Medierådet sætter så at sige samfundets officielle grænser for, hvad mindre børn bør se af levende billeder.
 
Film, der vises i biografen, eller film, der sælges, lejes eller udlånes offentligt til børn, skal være godkendt af Medierådet for Børn og unge. Er de ikke det, er det forbudt både at vise, sælge, leje eller udlåne dem offentligt til børn under 15 år. Private forestillinger og film, der vises på tv, er ikke omfattet af Medierådets arbejde.

 

Kontakt

Film og pakker skal sendes til: Landemærket 26, 1123 København K med tydelig angivelse af MEDIERÅDET som modtager.

Formand for Medierådet
Anne Mette Thorhauge
+45 6127 2097
annemette@thorhauge.dk

Kontorchef for Medierådet
Claus Hjorth
+ 45 2261 5381 
clausnh@dfi.dk

Filmvurderinger
Stine Nørgaard
Koordinator
+ 45 3374 3601 
medieraadet@dfi.dk

Videncenter Danmark 
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
+ 45 3374 3607 
lisbethh@dfi.dk

Lone Hejlskov Munkeberg
Projektleder
+45 3374 3602
lonem@dfi.dk

Diana Bjørn Milenkovic
Projektleder
+45 3374 3479 
dianam@dfi.dk