Medierådet byder to nye medlemmer velkommen

Medierådet for Børn og Unge byder velkommen til to nye rådsmedlemmer, Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og Lars Gudmund Hansen, tv-tilrettelægger og lærer, exam.art. filmvidenskab fra Københavns Universitet.

Det nytiltrådte medlem af Medierådet, Stine Liv Johansen lektor, ph.d., ser frem til arbejdet i Medierådet, fordi; medierne er blevet en fuldt integreret del af børn og unges verden, og der er stor brug for debat og viden om deres betydning for børn og unges liv, leg og læring. Samtidig ændrer medierne sig, de bliver mobile og digitale, og den forandring skal Medierådet forholde sig aktivt til. Med en praktisk baggrund som tv-tilrettelægger udtaler Lars Gudmund Hansen, at; jeg har lavet film og tv til børn og unge gennem mange år, og jeg har også undervist i medier. De seneste år har jeg deltaget i det praktiske vurderingsarbejde. Så jeg er godt klædt på til at iagttage dem fra begge sider af skærmen.

Formand Anne Mette Thorhauge ser frem til samarbejdet; Det er to meget stærke faglige kompetencer, vi nu får lov til at trække på, og hun takker de to afgående rådsmedlemmer Katrine Munch Bechgaard og Thomas Hangaard Rasmussen; de har  begge bidraget afgørende til Medierådets arbejde i en periode, hvor rådet har udviklet sig fra et fokus på beskyttelse og afskærmning af børn og unge til også at fokusere på børn og unges digitale kompetencer, trivsel og kritiske forståelse af de digitale medier.

Rådet fungerer som rådgivnings- og videncenter om børn og unges digitale hverdag og dannelse i det 21. århundrede. Det rådgiver og bistår desuden ministeren i spørgsmål på området. Samtidig vil rådet  fortsætte arbejdet med at modernisere lovgrundlaget for Medierådet, så det passer til den digitale tidsalder.

Medierådet for Børn og Unge består af en formand og indtil 6 øvrige medlemmer, der beskikkes af kulturministeren jf. Filmlovens bekendtgørelse for Medierådet for Børn og Unge. Læs mere her. Medlemmerne af rådet er per 1. maj 2016:

•    Anne Mette Thorhauge, Formand og børnesagkyndig, Lektor, ph.d., Institut for medier, erkendelser og formidling, Københavns Universitet

•    Jan Lehmann, brancherepræsentant for filmdistributører, direktør Nordisk Film Distribution

•    Lars Broen, brancherepræsentant for Danske Biografer, direktør for Panorama - Biograferne ved Lillebælt

•    Jette Kofoed, Lektor, ph.d., forskningsrepræsentant, Institut for uddannelse/Aarhus Universitet

•    Anette Høyrup, forbrugerrepræsentant, Senior Jurist i Forbrugerrådet

•    Stine Liv Johansen, børnesagkyndig, Lektor, ph.d., Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

•    Lars Gudmund Hansen, børnesagkyndig, tv-tilrettelægger og lærer, exam.art. filmvidenskab, Københavns Universitet