Medierådet i Rådet for Digital Sikkerhed

En bred kreds af aktører er gået sammen og har etableret et fælles it-råd som skal sikre tryg digitalisering i Danmark. Det nye råd, Rådet for Digital Sikkerhed, omfatter både private og offentlige aktører samt forskere. Medierådet for Børn og Unge er valgt ind i bestyrelsen.