Medierådet medvirker til nyt online læringsværktøj

Skolerne kan nu få glæde af et nyt gratis online læringsværktøj til små medieproduktioner – SmåP. Medierådet for Børn og Unge bidrager med anbefalinger om positivt og ansvarligt brug af internettet og sociale medier.

Nu er et nyt gratis online læringsværktøj til små medieproduktioner i skolen tilgængeligt under navnet SmåP. Bag udviklingen af SmåP står filmskolen Station Next, og Medierådet for Børn og Unge bistår projektet med anbefalinger til, hvordan elever og lærere er sammen om at bruge internettet og sociale medier positivt og ansvarligt i arbejdet med medieproduktionerne.

De sociale medier bruges som værktøj i arbejdet med medieproduktioner i skolen, og de er lettilgængelige platforme til at dele og kommentere produktionerne på. Det er vigtigt, at eleverne forstår og kan håndtere fordele og ulemper ved at dele materiale på internettet. Det handler om at have digital dannelse for at bevæge sig bevidst, kritisk og ansvarligt online, udtaler projektleder ved Medierådet for Børn og Unge, Lisbeth Brunebjerg Holmegaard.

Digital dannelse i skolen

Digital dannelse handler om at kunne kommunikere gennem medierne ved at finde og dele information digitalt, skabe indhold og deltage i sociale digitale processer. Det drejer sig om at kunne forstå medierne og deres indflydelse på samfundet for derigennem at opnå kompetence til at kunne reflektere over egen brug af de sociale medier og til at opnå egne og fælles mål gennem medierne.

Digital dannelse er forudsætningen for børn og unges tryghed og trivsel på nettet. Det er forudsætningen for deres selvbevidste og kritiske brug af medierne. Det er dermed også nøglen til, at de som fremtidens voksne kan udvikle og udnytte nettets kreative og innovative potentialer inden for kultur, politik og forretningsudvikling. Vi er derfor glade for at bidrage med anbefalinger vedrørende digitale rettigheder og digital trivsel til lærere og elever via SmåP, siger formand for Medierådet for Børn og Unge, Anne Mette Thorhauge.

Små produktioner i skolen

SmåP henvender sig til elever på grundskolens mellemtrin og udskoling – i alle fag og med flere læringsstile. Det online undervisningsmateriale kobler teori med praksis inden for de digitale mediers syv kernekompetencer: billede, redigering, lyd, ide, tekst, kodning og univers. SmåP understøtter den nye skolereform.

SmåP er blandt andet støttet af Kulturministeriet og Det Danske Filminstitut, og kulturminister, Marianne Jelved åbnede officielt læringsværktøjet d. 1. april.

SmåP er tilgængeligt via www.småp.dk