Medierådet styrkes via Filmaftalen

Med Filmaftalen 2015-18 har Folketinget besluttet, at Medierådet for Børn og Unge skal styrkes. Det skal ske ved en opdatering af Medierådets lovgrundlag og et stærkere økonomisk fundament.

Anne Mette Thorhauge, Medierådets formand udtaler: "Jeg er utrolig glad for, at vi kan give børn, forældre, pædagoger og lærere rådgivning om medierne i bredeste forstand - og ikke kun om film. Der vil stadig være brug for en aldersvurdering af filmene; men fremover skal vi fokusere på computerspil og børn og unges færden på nettet. Nøgleordet er digital dannelse. Danske børn og unge er tidlige og intensive brugere af medierne. Vi skal styrke deres kritiske forståelse og udvikle dialogen mellem børnene og deres forældre, lærere og pædagoger. Jeg er glad for, at Medierådet anerkendes som et samlende videnscenter på området, og ser frem til et styrket samarbejde med Filminstituttet og de andre institutioner, der vil være med til at løfte opgaven."

Filmaftalens målsætning om børn og unges mediekundskab

"Medierådet for Børn og Unge skal styrke deres arbejde med børn og unges mediekundskab. Kulturministeren har igangsat et udredningsarbejde om beskyttelse af børn i forbindelse med de digitale medier. På baggrund af udredningsarbejdet reguleres Medierådet for Børn og Unges lovgrundlag. Til styrkelse af Medierådets arbejde med mediekundskab ydes tilskud på 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. årligt fra 2016."

Baggrund

Medierådets nuværende aktiviteter tager udgangspunkt i filmloven fra 1997. Med loven bevægede man sig væk fra censur i den forstand, at ingen film skulle forbydes, og at der ikke skulle klippes scener ud af filmene. Medierådet skal alene foretage en aldersvurdering, hvorved børn under 7, 11 eller 15 år kan udelukkes fra biografforevisningen og fra køb eller leje af film.

En styrkelse af Medierådet vil sætte fokus på børn og unges kompetencer og rettigheder i en digital medieverden og vil sikre dialogen mellem relevante organisationer på området ved at:

• indsamle og formidle kvalificeret og neutral viden om børn og unges mediebrug
• samle relevante interessenter og initiativer på området 
• sikre kontinuitet og gennemslagskraft i det løbende oplysningsarbejde

For yderligere information: Anne Mette Thorhauge, tlf. 61 27 20 97