Ny aldersmærkning af film: 60+

FILMVURDERING. Det er ikke kun børn, der bør beskyttes mod film, som er skadelige for dem. En række film kræver historisk viden, og derfor indfører Medierådet for Børn & Unge nu aldersmærkningen 60+.

Det grå guld har viden og erfaringer, som den yngre del af befolkningen ikke besidder. Derfor indfører Medierådet nu den nye aldersmærkning 60+ som pejlemærke for ældre kulturbrugere og for at beskytte yngre voksne. En række film kræver historisk forståelse og indeholder scener af en karakter, der kan være uforståelige eller direkte skadelige for børn og voksne uden tilstrækkeligt historisk perspektiv. 

”Danskeres viden om fortiden og evnen til at sætte aktuelle begivenheder i  historiske relief bliver til stadighed mindre. Dermed bliver der flere og flere film, vi vurderer som skadelige for store dele af befolkningen. Det tager vi konsekvensen af nu,” siger Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet.

Typisk vil det dreje sig om film om historiske begivenheder som f.eks. 1. eller 2. verdenskrig samt film, der udspringer af en tidsånd, som ikke længere er dominerende.

”Tag film som ’Spies & Glistrup’ og 'Kollektivet',” siger formanden. ”Hvis man ikke har oplevet kollektivbevægelsen i 70'erne og fulgt med i nyhederne dengang, er der risiko for, at tilskueren f.eks. tror, at alle snød i skat i gamle dage og at Anna i 'Kollektivet' er naiv. Her er det nødvendigt at have indblik i den historiske kontekst for at undgå misforståelser.”

Det vil fortsat være muligt for yngre voksne at se film, der er vurderet til 60+ i biografen, men Medierådet anbefaler, at de ledsages af en voksen over 60 år. 

Aldersmærkning på den danske filmskat genovervejes

Foruden aktuelle film vil initiativet også omfatte store dele af den danske filmskat. Det betyder, at der løbende vil finde et opdateringsarbejde sted, hvor films aldersmærkning genovervejes. Da eksempelvis "Olsen-banden på spanden" gik i biograferne i 1969 var den tilladt for alle, mens filmen set med nutidens øjne indeholder så mange historiske og sociokulturelle referencer, at det er nødvendigt med historisk indsigt hos publikum.

Sideløbende med den nye aldersmærkning har Medierådet for Børn & Unge igangsat et forskningsprojekt, der skal afdække skadesvirkningerne ved historisk inkompatibilitet mellem film og publikum. Samtidig er det planen, at rådet selv på sigt skifter navn til "Medierådet for Børn, Unge, Voksne & Ældre".

Læs mere om den nye aldersmærkning.