Ny antologi om sex, hævn og video

Medierådet for Børn og Unge og TURBINE Forlaget udgiver en højaktuel bog om børn og unges deling af intimt billedmateriale.

Temaet om deling af intimt billedmateriale fylder meget i medierne efter en række aktuelle sager, hvor unge piger er blevet udstillet. Det er en ny verden, der udfolder sig og kræver forebyggende arbejde. Med denne nye verden følger også nye ord og begreber: Sexting. Digital sexmobning. Hævnporno. Shaming. Porno uden samtykke.

En vigtig vej frem er dialog. Historierne skal frem i lyset og de skal diskuteres.

Men hvad betyder de nye ord og begreber? Hvilken adfærd dækker de over? Det belyser antologiens syv bidragydere fra hver deres vinkel. Fokus er på de unge, der mod deres vilje får delt private billeder og film. Der er beskrivelser af hvordan delingen er sat i system, og hvor udbredt udvekslingen af intimt billedmateriale er blandt unge i almindelighed. Endelig er der masser af input og ideer til det forebyggende arbejde med dette meget aktuelle og væsentlige tema.

En vigtig vej frem er dialog. Historierne skal frem i lyset og de skal diskuteres. Fokus skal sættes på, hvordan de digitale mediers funktionsmåde i sig selv kan medvirke til at forstærke dårlig og tarvelig adfærd og dens konsekvenser. Det er ikke mindst vigtigt, at vi får sat fokus på, hvordan vi - børn, unge og voksne - kan medvirke til at skabe positiv udvikling, fællesskab og nærvær på de digitale medier.

Denne antologi tager handsken op og henvender sig til pædagoger, lærere, SSP’er, studerende på pædagog- og læreruddannelserne og forældre.

Antologien kan købes via turbineforlaget.dk

Forside_Sex_Haevn_og_video