Ny antologi sætter fokus på unges digitale dannelse

ANTOLOGI Medierådet og forlaget Straarup & Co udgiver antologi om de unges liv med digitale teknologier. Læs Anne Mette Thorhauges artikel fra antologien.

Digital dannelse kan dække over flere ting — trivsel og adfærd, kompetencer, medborgerskab og demokrati. Denne antologi kaster lys over disse områder. Syv bidragydere, heriblandt Medierådets formand, Anne Mette Thorhauge, sætter tal og ord på de unges adfærd og på de udfordringer og potentialer, de digitale teknologier stiller dem over for.

Målet er, at børn og unge opnår en reflekteret dannelse omkring digitale teknologier, og det kræver, at vi — forældre og andre voksne tidligt begynder at forberede, vejlede og støtte dem til at blive ansvarsfulde, etiske og kritiske deltagere i det digitale samfund.

Læs Anne Mette Thorhauges artikel ”Dannelsen og det kritiske medborgerskab” fra antologien online


Antologien indeholder syv artikler med en række perspektiver på unges liv med digitale teknologier i deres konstante nærhed:

  1. Den teknologiske revolution er en forhandling – af Søren Hebsgaard
  2. Nogle gange skal man lade være – af Johannes Andersen
  3. Den digitale balance – af Camilla Mehlsen
  4. Dannelsen og det kritiske medborgerskab – af Anne Mette Thorhauge
  5. Forebyggelse skaber etisk filter – af Jonas Ravn
  6. Forældresamarbejde og sunde fællesskaber – af Louise Ørum Skytt
  7. Digital dannelse på tværs af syv gymnasier – af Linda Sendrup og Christine Lehn-Schiøler

Bogen kan bestilles direkte fra forlaget eller gennem boghandlerne.