Ny rapport: 23.000 børn i 25 europæiske lande

Europæiske børn tager i dag deres første skridt på nettet helt ned til 7 års alderen viser stor ny europæisk undersøgelse. Undersøgelsen er et udkomme af EU Kids Online II projektet, der ser nærmere på 23.000 børn i alderen 9-16 og deres brug af de digitale medier.

Over 23.000 børn mellem 9-16 år og deres forældre fra 25 europæiske lande er blevet interviewet i en ny europæisk undersøgelse foretaget af forskernetværket EU Kids Online. Undersøgelsen giver et bredt billede af børn og unges gode og dårlige oplevelser på nettet, deres kompetencer og viden, samt forældrenes viden om børnenes brug af nettet.

Tidlig start på nettet kræver tidlig udvikling af kompetencer

Undersøgelsen viser, at jo mere børn bruger nettet, jo flere muligheder og fordele oplever de på nettet. Samtidig peger undersøgelse på, at børn går på nettet i en meget tidlig alder. I Danmark ligger gennemsnittet på 8 år når børnene går på nettet for første gang og 98% har adgang til nettet i hjemmet.

Birgitte Holm Sørensen, formand for Medierådet for Børn og Unge, siger:
”Danske børn og unge starter på internettet i en tidlig alder, de bruger det meget, og det bliver hurtigt en stor del af deres hverdag. Både negative og positive oplevelser på internettet bliver således en del af børn hverdagsoplevelser. Derfor er der i høj grad grund til at starte så tidligt som muligt med at understøtte de nødvendige mediekompetencer blandt danske børn og unge”.

En anden tendens som undersøgelse peger på er, at Danmark ligger højt på listen over antal børn, der siger at de er blevet mobbet på nettet. Således overgås Danmark kun af Estland på 14% og Rumænien på 13%, og ligger sammen med Sverige på en tredje plads.

Kampagner og materialer fra Medierådet for Børn og Unge

Medierådet for Børn og Unge har udviklet en række kampagner og materialer, der har til formål at udvikle både børn og unges kompetencer som digitale borgere:

Undervisningsmaterialer til lærere og elever: www.emu.dk/webetik
Temaer, opgaver og materialer om alt fra web2.0 og identitet til cybermobning på Medierådet, UNIC og It- og Telestyrelsens fælles webetik-hjemmeside.

Information, vejledning, film og viden: www.medierådet.dk, se under ”Internet og mobil”.
Find information, vejledning og viden til forældre, børn og undervisere på Medierådets hjemmeside.

Kampagner:
På den årlige kampagnedag Sikker Internet Dag sættes der hvert år i februar måned fokus på børns brug af internettet med en række online og offline aktiviteter. Medierådet fejrer dagen den 8. februar 2011 med blandt andet konferencen ”Generation Online” for professionelle.

Læs mere om EU Kids Online og find hele undersøgelsen her: www.eukidsonline.net