Ny rapport om media literacy

I dag lanceres rapporten ”Media Literacy i en dansk kontekst” – en rapport udarbejdet af IT-Universitetet i opdrag fra Kulturstyrelsen og Medierådet for Børn & Unge.

Medie literacy er – måske i stigende grad – en forudsætning for medborgerskab, deltagelse i den demokratiske samtale og for at træffe kvalificerede valg, der er bedst for den enkelte og for samfundet. Medierådet for Børn & Unge har en naturlig interesse i at afdække medie literacy niveauet blandt børn og unge, og bruge denne viden i det videre understøttende arbejde.

Rapporten ser nærmere på, hvordan den fragmenterede og komplicerede medievirkeligheds mange og voksende muligheder stiller store krav til borgerne, herunder børn og unge. Evnen til at begå sig i den digitale verden er en forudsætning for engageret medborgerskab og deltagelse i samfundslivet, og rapporten giver et bud på, hvordan det er muligt at måle media literacy-niveauet i den danske befolkning. 

Den fulde rapport, samt en opsummering kan læses her

Foto af: Henry...