Ny rapport: Onlinespil som sociale mødesteder

Ny kvalitativ rapport fra det svenske Medieråd ser nærmere på onlinespil som sociale mødesteder. Her handler det om fællesskab, mødet med andre kulturer, sprogkundskaber og at mødes IRL.

I rapporten "Världen som spelplan - gränsöverskridande i onlinespelskulturen" giver ni personer deres billede af hverdagen i spilverdenen på nettet. Rapporten viser blandt andet, at det sociale aspekt i onlinespil er helt centralt for spillerne. Gennem de ni fortællinger vises der blandt andet, hvordan spilmæssige kvalifikationer vejer højere end alt andet, hvorfor kulturelle, sociale og økonomiske skel ikke står nær så centralt som det gør i andre sociale miljøer. Dette dog med et forbehold. Rapporten peger nemlig på, at hvis spilleren identificerer sig som kvinde aktiveres en række stereotypiske kønsopfattelser, som gør at onlinespillet ikke længere blot handler om spillerens kvalifikationer, men også om andre sociale regler. Rapporten beskriver således hvordan kvindelige spillere ofte udgiver sig for at være mænd, eller blot holder deres køn hemmeligt, for at indgå i spillet på lige præmisser med de andre spillere.

Læs mere på det svenske Medieråds hjemmeside og download rapporten.