Ny tænketank: Digitale Unge - det private og offentlige liv på sociale medier

Unge tillægger privatlivet stor betydning på de sociale medier, men de er usikre på, hvordan deres indhold bliver brugt. Tænketanken Digitale Unge sætter fokus på unges offentlige og private liv på sociale medier. Initiativet lanceres i slipstrømmen på sommerens afsløringer om overvågning og debatter om privatliv i digitale medier.

Medierådet for Børn og Unge, Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet, DR Medier og Digital Identitet står bag tænketanken, som i 2013 og 2014 vil sætte spot på de unges offentlige og private liv på de sociale medier med undersøgelser, analyser og kampagner. Tænketanken er skabt som indspark i en stigende offentlig debat om privatliv og sociale medier og skal hjælpe med til at skabe overblik over viden, argumenter og perspektiver.

I februar 2013 udgav gruppen bag tænketanken den repræsentative undersøgelse blandt unge og forældre ”Teenagere – deres private og offentlige liv på sociale medier”. Denne viste blandt andet, at unge og deres forældre tillægger det stor betydning, at det de deler på sociale medier ikke deles med andre. Herudover blev der i undersøgelsen sat spørgsmålstegn ved en række temaer omkring unges privatliv på sociale medier samt deres brug af disse. Temaerne vil i efteråret blive udbygget og undersøgt nærmere med kvalitative interviews blandt unge, og der arbejdes samtidig på en retslig analyse.

Digitaleunge.dk

På sitet digitaleunge.dk, som lanceres sammen med tænketanken, kan man finde inspiration til debat med fokus på en række debatemner, samt den sidste nye viden omkring de unges aktiviteter på de sociale medier. Samtidig kan undervisere finde links og inspiration til relevante undervisningsmaterialer.  Sitet vil løbende blive opdateret med nyt gennem hele 2013 og 2014.

Overvågning til debat

Tænketanken vil løbende følge nationale og globale initiativer og debatter omkring privatlivets nye vilkår. Som følge af sommerens diskussioner om statslig overvågning af borgeres brug af internet og mobil, tager tænketanken debatten op, og  forældre, lærere og professionelle kan derfor lige nu finde information om overvågning samt finde links til undervisningsmateriale om emnet på Tænketankens site.

Kontaktpersoner for yderligere information om tænketanken:

Gry Hasselbalch, projektleder Medierådet for Børn og Unge: 33743602, Email: gryh@dfi.dk

Rikke Frank Jørgensen, forsker, Institut for Menneskerettigheder: tlf 3269 8805 Email: rfj@humanrights.dk

Anette Høyrup, jurist i Forbrugerrådet, tlf 27157432 Email: ah@fbr.dk

Marie Louise Hjerrild Poder, redaktør DR Medier, tlf 3520 3040 Email: malh@dr.dk

Pernille Tranberg, Digital Identitet, tlf 22 66 99 32 Email: mail@digital-identitet.dk