Ny undersøgelse fra Digitale Unge: Unges private og offentlige liv på sociale medier

De sociale tjenester er platformen, "selfies" og "føler-billeder" er brud på normer omkring god brug af billeder, og man er først rigtigt kærester, når det står på Facebook. Tænketanken Digitale Unges anden undersøgelse i 2013 tager udgangspunkt i fokusgruppe-interviews med unge på gymnasier i København og Århus-området.  

Læs Rapporten: "Unges private og offentlige liv på sociale medier", 28. november 2013

Sociale medier

Sociale medier fremstår som en understøttende infrastruktur for de interviewedes sociale hverdagsliv. De benyttes til flere formål fra underholdning, vedligeholdelse af sociale netværk og at ’holde sig opdateret’ på begivenheder i netværket, til generel ’social’ informationssøgning. De sociale medier spiller herudover en vigtig rolle i de unges sociale liv i den forstand, at det, som foregår på de sociale medier er med til at forstærke eller bekræfte relationer. F.eks. er man først ”rigtigt kærester”, når det er blevet annonceret på Facebook. Blandt de interviewede i denne undersøgelse er Facebook den foretrukne platform, hvorfra stort set al kommunikation udspringer.

Det forventes lidt, at alle bare har Facebook. At man kan kommunikere med alle der. Det forventer man jo nok også lidt, at alle har. “  Pige 17 år. København

Privatliv

En målsætning i  undersøgelsen har været at få en forståelse af, hvilken betydning de unge lægger i begrebet privatliv. Dette er gjort ved at spørge ind til de strategier, de unge benytter sig af til at beskytte og kontrollere oplysninger og billeder om dem selv, når de bruger sociale medier, samt deres viden om rettigheder og konsekvenser.

Mens de unge i undersøgelsen gerne reflekterer over begrebet privatliv på et overordnet plan (udveksling af data mellem individ og virksomhed samt individ og stat/overvågning), er det tydeligt, at de har lettere ved at relatere begrebet til deres aktuelle brug af sociale medier, dvs. deres oplevelse af at have kontrol over deres billeder, status opdateringer, og kontekster for interaktion.

Det var gennemgående, at de unge udtrykte bevidsthed om, og på sin vis også accept af, at et vilkår for at bruge sociale medier er, at man giver en del af den kontrol, man har over videre brug af deres private data, fra sig ved at samtykke til ”Terms and Conditions”. Til gengæld viser de unges konkrete praksisser, at betydningen af at have og administrere ens privatliv og selvfremstilling er essentiel for brugen af de sociale medier. De unge benytter sig af en række strategier, der har til formål at kontrollere og administrere privatlivet over for venner og familie. Strategierne forudsætter en delt 'social forståelse og etikette’, hvilket beskrives som en fælles forståelse for, hvad der gælder inden for et bestemt socialt fællesskab, baseret på ’sund fornuft’.

”Ens privatliv er jo ikke kun afbilledet på Facebook. Det er jo også Facebook.”  
Dreng 17 år, København

De to undersøgelser: Unges private og offentlige liv på social medier

I februar 2013 fremlagde tænketanken en repræsentativ undersøgelse blandt forældre og unge. Den indkredsede unges brug af sociale medier med fokus på deres holdninger til vigtige temaer som det “at være på” og betydningen af at have ’kontrol’ over identitet og ’privatliv’, når man er i et offentligt socialt online rum. Fokus-gruppe undersøgelsen uddyber og bygger videre på konklusionerne i den repræsentative undersøgelse, som kan findes her.