Ny undersøgelse om digital mobning fra Børnerådet

Børnerådet sætter, i ny undersøgelse, online mobning på dagsordenen.   

”Digital mobning, dvs. mobning der foregår på de sociale medier, er en særlig type mobning. Fx betyder muligheden for anonymitet, at mobningen kan ske uden en synlig afsender, og det kan være nærmest umuligt at slippe væk fra og bremse den meget synlige og lettilgængelige eksponering. Og Børnerådets undersøgelse peger på, at der hersker en særlig – ofte meget barsk – tone på de sociale medier”.

Den gode nyhed er, at børn og unge et langt stykke hen ad vejen agerer på det.

I forbindelse med lanceringen af undersøgelsen, udtaler Medierådets formand, Anne Mette Thorhauge, ”Først og fremmest vil jeg kvittere Børnerådet for at sætte fokus på digital mobning. Undersøgelsen bekræfter, at de unge helt ned til pre-teen alderen har taget de sociale medier til sig som et naturligt sted at være ung. Det gode er, at de unge tidligt lærer at drage omsorg for hinanden og at finde den gode omgangstone. Det mindre gode er, at vi som voksne – forældre og lærere mv. – ikke på samme måde som tidligere kan følge og understøtte børnene i den proces. En af vejene frem er at få skabt en bedre dialog mellem unge og voksne. En dialog, der tager udgangspunkt i de unges egen medievirkelighed – de muligheder og udfordringer som de unge oplever med den digitale teknologi og de digitale medier. Sammen med Center for Undervisningsmidler i København har Medierådet derfor taget initiativ til at etablere Mediepatruljer i hele landet, hvor de unge selv igangsætter projekter og dialog på skolerne om ungdomskulturen på nettet.”