Billeddeling uden samtykke i fokus ved boglancering

SAMVÆR OG TRIVSEL. ”Det er aldrig offerets skyld,” konkluderede et enigt panel, da Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Red Barnet markerede udgivelsen af bogen ”DELT – En bog til unge om digitale sexkrænkelser.”

Onsdag den 9. oktober var 60 gæster fra forskellige organisationer og myndigheder med til den officielle udgivelse af  ”DELT – En bog til unge om digitale sexkrænkelser”.

Markeringen foregik i Cinemateket i København og bestod blandt andet af en paneldebat om hvordan vi skal dæmme op for deling af intime billeder uden samtykke.

Her var der bred enighed om, at det ikke er løsningen, at de unge skal undlade at sende billeder. Det er nemlig en del af de unges kommunikation med hinanden.

I stedet skal der skabes en kultur og en dialog om at de unge skal respektere hinandens grænser, og at det aldrig er i orden – og kan have store konsekvenser - at dele billeder og videoer uden samtykke fra den eller de, der medvirker.

Et alvorligt emne

Ud over at styre paneldebatten fortalte bogens forfatter, Milla Mølgaard, om vigtigheden af at få emnet frem i lyset, og hun takkede især de unge, som medvirker i bogen. Blandt andre Simone, som også var til stede på dagen som deltager i paneldebatten. 

Simone blev som 17-årig udsat for at få delt intime billeder uden hendes samtykke. Til panelet og resten af tilhørerne fortalte hun om hvilke konsekvenser, det har haft for hende, og hvordan hun har arbejdet med de personlige virkninger efter at være blevet delt.

Simones mod til at stå frem med hendes historie modtog stor anerkendelse fra resten af panelet, der talte to repræsentanter fra Medierådets samarbejdspartnere i projektet, nemlig Christian Mogensen, foredragsholder og projektleder hos Center for Digital Pædagogik, og Lina Sjögren, psykolog hos Red Barnet.

Lina Sjögren påpegede, at digitale sexkrænkelser kan have lige så store konsekvenser som fysiske krænkelser og overgreb. Den krænkedes følelse af skyld og skam over at få delt intimt og privat materiale som nøgenbilleder uden samtykke kan resultere i angst, social isolation og posttraumatisk stress-syndrom.

Der er ikke nogen udløbsdato for digitale sexkrænkelser, for der kan altid sidde en eller anden med en kopi af det intime materiale, og hvem ved, om vedkommende deler videre, uddybede Lina Sjögren. 

Undervisning og kurser

I tråd med debatten pointerede Medierådets formand, Stine Liv Johansen, i sit indledende oplæg, at man fra de voksnes side må forstå, at billeder symboliserer følelser, engagement og relationer for de unge, når de kommunikerer med andre unge.

Det er ifølge formanden vigtigt, at de unges voksne anerkender, forstår og interesserer sig for de unges mediekultur, hvis de voksne vil afhjælpe problemet. Viden og dialog er vejen frem.

Forældre, lærere, pædagoger og SSP'ere opfordres til at læse bogen for at kunne støtte og tale med unge om et følsomt og vanskeligt emne og på den måde medvirke til at dæmme op for digitale sexkrænkelser.

Lanceringen blev rundet af ved projektleder i Medierådet, Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, der forklarede hvordan bogen er en del af en større indsats over for udskolingen i landets grundskoler med målrettet undervisningsmateriale og kurser for lærere, SSP’ere og andet fagpersonale.

Kurserne kommer til at ligge i foråret 2020, og datoerne meldes ud inden længe.

Projektet er støttet af TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd.