Børn og unge skal klædes på til en verden med algoritmer

SIKKER INTERNET DAG. Børn og unge skal klædes på med en forståelse af algoritmers indvirkning på deres digitale færden. Men ligeså vigtigt er det, at platformene tager ansvar, så det ikke pålægges den enkelte. Derfor var algoritmer i fokus til dette års Sikker Internet Dag. Senere på året udgives et nyt undervisningsmateriale skabt i samarbejde med børn og unge fra hele landet.

"Det er vores eget problem at sortere i det indhold, vi ser på TikTok. Man er jo selv ansvarlig for sin algoritme"

Ovenstående citat er fra en elev i 8.klasse, der deltog i et seminar om algoritmer i anledning af Sikker Internet Dag 2023 arrangeret af Medierådet for Børn og Unge sammen med Center for Digital Pædagogik.
 
Citatet illustrerer desværre meget godt, at de unge ofte står med en følelse af at være de ansvarlige, når de tilbydes indhold, der går over grænsen. Samtidigt giver de unge også udtryk for, at de ikke ønsker, at al indholdet skal gøres "rent og pænt". Drivkraften hos mange af især drengene er netop at se indhold, der går lige til grænsen. Flere blandt de unge til seminaret erkender, at de måske godt ved, at de "bliver testet" med det indhold de ser, men også at de ofte bliver tilbudt videoer, som er over grænsen og ubehagelige. Det er en svær balance, siger de unge.

Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik er optaget af, at dette ansvar ikke alene skal pålægges børnene. Det er naturligvis yderst relevant, at børnene trænes i kritisk at kunne reflektere over algoritmernes betydning for det indhold, de ser, men det er i høj grad også relevant at gøre det klart, at platformene har et ansvar for at beskytte børnene.  
Børn og unges erfaringer og perspektiver skal vægtes højt i arbejdet med at skabe en bedre, tryggere og sikrere digital verden for børn og unge, fortæller Medierådets forperson, Miriam Michaelsen i videoen herunder.  

Fra ungeseminarer til undervisningsmateriale

På seminaret dykkede Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik ned i algoritmer på sociale medier sammen med elever fra tre 8.klasser. Det skete gennem oplæg fra ekspert i digitale kulturer, Maia Kahlke Lorentzen fra Cybernauterne, og i workshops med brætspil og debataktiviteter. 
Seminaret på Sikker Internet Dag 2023 var det første af tre seminarer om, hvordan algoritmer i stigende grad er med til at forme den måde, vi ser på verden. I maj og august 2023 afvikles lignende arrangement i Jammerbugt og Vejen kommuner. 

Meningen med de tre ungeseminarer som afholdes i år er at blive klogere på, hvordan vi bedst kan klæde de unge på med en forståelse af algoritmernes verden. Men det handler også om, at vi kan modtage viden fra de unge om, hvor platformene kan påtage sig mere ansvar og handle.
På den baggrund vil Medierådet og Center for Digital Pædagogik formidle erfaringer og udsagn fra de unge deltagere om deres perspektiv på algoritmers betydning for hverdagslivet, trivslen og fællesskaber. Aktiviteter og produkter til seminarernes workshops vil blive publiceret til fri anvendelse i undervisningen i slutningen af året.