Børn og unges digitale liv

NY RAPPORT. Gaming, ungepanel, forældremødemateriale, persondata og DELT samt 10.000 anmeldelser på hotline og 21.000 deltagere til oplæg om unges digitale liv. Rapport giver overblik over nyeste aktiviteter hos Sikker Internet Center Danmark.

I partnerskabet, Sikker Internet Center Danmark, er FN’s børnekonvention det fælles afsæt. Børn har ret til rige muligheder for et socialt liv, læring og kreativ udfoldelse på nettet, men de har også ret til, at deres digitale liv kan udfolde sig i trygge rammer. Derfor varetager centeret både en helpline, hvor børn og unge kan søge rådgivning online, en hotline, hvor man kan anmelde overgrebsmateriale med børn, samt oplyser og rådgiver om børn og unges digitale dannelse og beskyttelse.

Ny rapport giver et tematisk overblik over aktiviteter og indsatser for perioden 1/1-2019 til 31/3-2021.

Sikker Internet Center Danmark (SIC DK) består af de tre partnere Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge. SIC DK er ét ud af 30 tilsvarende safer internet centre i Europa, som er etableret i regi af EU-Kommissionen for at styrke børn og unges digitale kultur og trivsel på internettet og andre kommunikationsteknologier.

Tags: