Daglig leder til Medierådets Videncenter for digital dannelse

OM MEDIERÅDET. Har du lyst og evner til at lede et stærkt team, der rådgiver børn, unge, forældre og fagprofessionelle i en foranderlig medievirkelighed? Så har vi jobbet til dig.


Du vil få ansvaret for den daglige ledelse af Medierådets videncenter i tæt samarbejde med afdelingschefen for Filminstituttets Børn & Unge afdeling, der også er sekretariatschef for Medierådet. Du vil skulle varetage såvel de daglige personalemæssige, som de overordnede strategiske og koordinerende opgaver for videncentret:

 • Samlet ansvar for videncentrets projektportefølje i samarbejde med videncentrets 3 projektledere og –medarbejdere.
 • Personaleledelse, koordination og sparring i forhold til centrets medarbejdere.
 • Sikring af centrets aktive deltagelse, målopfyldelse, afrapportering og økonomi i forhold til Medierådets medvirken i EU-programmet Connecting Europe Facility.
 • Koordination af samarbejdet med de danske partnere i EU-programmet – Red Barnet og Center for Digital Pædagogik.
 • Rammesætning og sikring af videncentrets strategi for kommunikation og formidling.
 • Tilrettelæggelse af videncentrets betjening af Medierådet for Børn og Unge.

Samlet set indebærer stillingen en stor mulighed for at påvirke udviklingen inden for børn og unges digitale dannelse. De overordnede strategiske målsætninger for Medierådets arbejde samt retningslinjer for samarbejdet med Medierådets formand, rådet og interessentkredsen tilrettelægges i samarbejde med sekretariatschefen.

Kvalifikationer

Det forventes, at du har ambitioner om at skabe de optimale rammer for den løbende drift og udvikling af Medierådets videncenter. Det kræver procesmæssigt og administrativt overblik samt erfaring og lyst til at lede og prioritere inden for et fagområde, der er i rivende udvikling.  

Vi forventer endvidere, at du:

 • Har en relevant akademisk uddannelse.
 • Har ledelseserfaring fra lignende organisationer.
 • Har en udadvendt og rummelig kollegial stil, kan lytte, samarbejde og træffe beslutninger på vegne af fællesskabet.
 • Har erfaring fra administration af projekt- og fondsbevillinger inden for eller i samspil med offentlige og private virksomheder.
 • Har solide mundtlige og skriftlige kompetencer på dansk og engelsk på et højt formidlingsniveau.

Det praktiske

Løn og ansættelsesvilkår er efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og akademikernes centralorganisation. Det Danske Filminstitut opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge

For yderligere information om stillingen kan du kontakte afdelingschef Claus Hjorth på tlf.: 2261 5381.

Ansøgning

Ansøgning, eksamenspapirer og CV skal være indsendt via linket senest torsdag den 4. oktober 2018 kl. 12.00. Samtaler ventes at finde sted i de to første uger af oktober.

 

Medierådet for Børn og Unge er et uafhængigt råd, der udpeges af kulturministeren. Medierådet vurderer film, der forevises offentligt, sælges eller udlejes, i forhold til deres mulige skadevirkninger for børn. Som supplement til Filmloven har kulturministeren fastlagt, at Medierådet for Børn og Unge oplyser og rådgiver om børn og unges digitale dannelse, herunder om børn og unges digitale tryghed, trivsel og rettigheder. Medierådets sekretariat har til huse hos Det Danske Filminstitut. Du kan læse mere på www.medieraadet.dk.

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Filminstituttet har ca. 140 engagerede medarbejdere, der arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film, spil og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi og fastholder dansk films stærke position i både ind- og udland. Du kan læse mere på www.dfi.dk.