DELT - Kurser om unge og digitale sexkrænkelser

SAMVÆR OG TRIVSEL. Kursus for SSP-konsulenter, lærere og pædagoger om unge og digitale sexkrænkelser - med fokus på jura, forebyggelse og billeddeling i en ungekultur. Åben for tilmelding.

”I dag er det to år siden, jeg fik delt videoen. Jeg har det for det meste godt, men der er stadig tidspunkter, hvor jeg bliver superangst og tænker: Hvornår sker det næste slemme for mig?” siger Linea, der er 18 år. På dette kursus fortæller hun mere om sine oplevelser som et led i journalist og forfatter, Milla Mølgaards oplæg, hvor vi både kommer tæt på de unge, der er blevet delt uden deres samtykke, og dem, som ulovligt har delt intime billeder. Milla inviterer også psykolog, Lina Sjögren fra Red Barnet med i oplægget til en samtale om de psykologiske konsekvenser af en digital sexkrænkelse.

Advokat, Miriam Michelsen, der har erfaring fra en lang række sager om digitale sexkrænkelser, gør os via en række konkrete sager klogere på juraen og de forskellige paragraffer, der omhandler ulovlig billeddeling.

Efter de to hovedoplæg er der mulighed for at deltage i workshops, der blandt andet sætter fokus på didaktik, forebyggelse og politiets arbejde med digitale sexkrænkelser.

Kurset er gratis at deltage i og er målrettet SSP-konsulenter, lærere og pædagoger, der arbejder med børn og unge.

Kurset afvikles i Aalborg, Aarhus, Odense og København med identisk program, og det indgår i projektet DELT. Et projekt der handler om at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge ved at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet. Kurset har til formål at ruste deltagerne til at kunne undervise, støtte og rådgive unge i god og sikker digital adfærd.

 

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, og der er ydet økonomisk støtte fra TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd samt Connecting Europe Facility under EU. Det faglige indhold af kurset er udarbejdet i samarbejde med SSP Samrådets fagudvalg for digital dannelse.