Det digitale dannelseseksperiment

SKOLE. Fremtidens lærere underviser i internettets indflydelse på samfundet.

Medierådet for børn og Unge gik i efteråret 2017 sammen med læreruddannelsen Future Classroom Teacher på Københavns Professionshøjskole og Gladsaxe Kommune om at undersøge, hvordan man med en kreativ, pædagogisk og didaktisk tilgang kan undervise elever i grundskolen om internettet og dets indflydelse på samfundet.

Dokumentarfilm

På baggrund af oplæg fra en række eksperter om menneskerettigheder og demokrati online, dataetik, digital overvågning og digitalt selvforsvar fik de lærerstuderende til opgave at gøre denne komplekse viden håndgribelig for børn og unge. Eksperimentet blev fulgt af dokumentaristerne Ida Grøn og Julie Madsen fra kick off seminaret i september 2017 til præsentationen på konferencen #SAMMENDIGITALT i januar 2018, og via filmdagbøger opleves de lærerstuderendes proces og refleksioner igennem forløbet.


Konferencen #SAMMENDIGITALT dannede ramme for debat om digital dannelse og de lærerstuderendes præsentationer af deres praktikforløb. Det Danske Filminstitut lagde biograf til konferencen. Denne lille film giver et stemningsindtryk fra den festlige dag:

Undervisningsmaterialer

De lærerstuderendes undervisningsaktiviteter fra praktikforløbet vil blive gennemgået og vurderet i forhold til at blive udgivet som inspiration til undervisningsforløb i grundskolen om internettet som teknologi og samfundsfænomen.

Projektets partnere:
Medierådet for Børn og Unge, Københavns Professionshøjskole og Gladsaxe Kommune

Kontakt:
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, lisbethh@dfi.dk