Digital dannelse og trivsel

NY RAPPORT. Temaer som misinformation, ungeinvolvering og forretningsmodeller samt 9300 henvendelser på helpline og 3000 indrapporteringer til hotline. Få et overblik over det seneste års aktiviteter i Sikker Internet Center Danmark med Medierådet som partner.

Sikker Internet Center Danmark er et mangeårigt partnerskab mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. Formålet er at oplyse og rådgive om børn og unges digitale dannelse, at fremme et sikkert online-miljø for børn og unge og at bekæmpe ulovligt indhold på nettet. Derfor varetager konsortiet samlet set:

  • Udgivelse af materialer og aktiviteter, der informerer om digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Samt analyser.
  • En helpline, hvor børn og unge kan søge rådgivning online
  • En hotline, hvor man kan anmelde overgrebsmateriale med børn

Ny rapport giver overblik over udvalgte indsatser og aktiviteter varetaget af partnerne i perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022.


SIC DK er ét ud af 30 tilsvarende safer internet centre i Europa, som er etableret i regi af EU-Kommissionen for at styrke børn og unges digitale kultur og trivsel på internettet og andre kommunikationsteknologier.