Digitale fællesskaber på skoleskemaet

UNDERVISNING. Er du lærer i udskolingen og skal planlægge undervisning til det kommende skoleår? Få inspiration til hvordan du kan arbejde med digitale fællesskaber med dine elever.

Digitale fællesskaber er en fast del af hverdagen for mange børn, unge og voksne. Det er et vigtigt emne, og som lærer har du muligheden for at drøfte digitale fællesskaber og trivsel i din klasse. Dermed kan du biddrage til, at unge har en sund digital kultur.

I foråret udgav Medierådet og Red Barnet et undervisningsmateriale om digitale fællesskaber, som kan hjælpe dig med at tage emnet op i din klasse. Materialet er en del af en kampagne og blev udviklet i samarbejde med Medierådet og Red Barnets tidligere ungepanel. Materialet hedder ’Digitale fællesskaber – fælles om den gode tone’. Det er målrettet elever i 7.-9. klasse og kan gennemføres på ca. tre lektioner.

Aktiviteterne i materialet byder på gruppediskussioner, en skriveopgave og et debatindlæg skrevet af Vibeke på 14 år, som var medlem af Ungepanelet. De forskellige aktiviteter og opgaver er tilrettelagt, så de opfordrer til dialog om digitale fællesskaber blandt elever, både i plenum og i mindre grupper.

Medierådet og Red Barnets Ungepanel

Materialet er udviklet i samarbejde med Medierådet og Red Barnets ungepanel, som frem til april 2021 bestod af syv unge i alderen 14-15 år fra forskellige steder i Danmark. I halvandet år arbejdede Ungepanelet med at sætte ord på, formidle og give anbefalinger om unges digitale liv.

Panelet valgte selv at skabe en kampagne med fokus på digitale fællesskaber. Som en del af kampagnen lavede Ungepanelet videoer med hjælp fra en professionel fotograf. Her kan du se en af videoerne, hvor de fortæller hvad de mener er fundamentet for sunde digitale fællesskaber. Videoen indgår desuden i undervisningsmaterialet.