Fokus på børnenes digitale liv på næste forældremøde?

Skoleårets første forældremøder nærmer sig. Materialet ’Digital genial’ er lige til at bruge, når I skal have dialogen om de 7-12 åriges digitale trivsel.

Skal I for eksempel tale om barnets første mobiltelefon, tonen på nettet eller hvilke billeder, som er ok at dele? Så find god inspiration i ”Digital genial”, som er en online-værktøjskasse med aktiviteter udviklet til forældremødet om børnenes digitale trivsel.

Der er i alt 20 aktiviteter, der kan gennemføres på mellem 10-25 minutter. De består bl.a. af film som oplæg til drøftelse, dilemmaer og aktive gulvøvelser, hvor man skal forholde sig til sine egne digitale vaner og brug. Der er både aktiviteter til forældremødet med børn og forældremødet uden børn.

Aktiviteter til forældremødet med børn

En række af aktiviteterne er målrettet forældre-børn-mødet fx ”Leg med emojis”, der sætter fokus på ansigtsløs kommunikation, og hvordan valg af emojis kan ændre betydningen i en besked. ”Spil løs” løfter sløret for de mest populære spil i klassen og giver mulighed for at forældre og børn prøver spillene sammen, mens ”Min online-helt” bygger bro mellem forældre og børn og skaber en nysgerrighed overfor hinanden, og for hvem man synes er spændende at følge online.

På Samsø har socialrådgiver og SSP-konsulent Rikke Aurø anvendt ”Digital genial” til et møde i 4. klasse, hvor både børnene og deres forældre deltog:

Jeg sammensatte programmet til at vare ca. 45 min. og brugte øvelserne ”Billeddeling – hvad er ok?” og ”Fup eller Fakta”, samt den lille video med Ditte Hansen og søn som intro. Der var et rigtig godt flow i materialet, som skabte god energi på mødet, og var nemt og ligetil at bruge. Der var rigtig god dialog ved bordene om, hvilke billeder de ville dele, og børnene var engagerede, lyttende, samtidig med at de kunne give deres meninger/overvejelser til kende. Jeg oplevede, at børnene pejlede rigtig meget efter forældrenes normer og værdier, og at forældrene var tydelige rollemodeller.

Aktiviteter til forældremødet uden børn

Film fra aktiviteten "Tidsforbrug"(04:13). Stop filmen efter hvert af de fem råd og drøft dem på forældremødet.

De aktiviteter der egner sig til forældremødet uden børn har fokus på at understøtte refleksion og dialog om børnenes digitale liv. Denne dialog kan være et godt oplæg til at indgå aftaler i fællesskab i forældregruppen.

I kan fx sætte fokus på debatten om skærmtid vs. skærmkvalitet med aktiviteten ”Tidsforbrug”, der bidrager med flere nuancer til diskussionen og fremhæver relevante opmærksomhedspunkter. I aktiviteten ”Mobilpolitik” giver en medieforsker og en skolelærer deres perspektiver på mobiltelefonens rolle i skolen. Aktiviteten kan være et godt oplæg til at drøfte den mobilpolitik, der er på jeres skole. Endelig tager ”Det digitale barometer” pulsen på klassens digitale brug og vaner og er en god anledning til at drøfte, hvor børnene er lige nu i deres digitale liv.

Se alle 9 aktiviteter til indskoling her.

Se alle 12 aktiviteter til mellemtrin her.

Suppler forældremødet med denne guide til forældre: "Der er så meget forældre ikke forstår..."

Partnerne bag ”Digital genial”

Bag materialet står Sikker Internet Center Danmark, der består af Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, i samarbejde med partnere fra centerets Industrinetværk: Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft, Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia. Projektet er støttet af EU Connecting Europe-faciliteten.