Fokus på digital beskyttelse i regeringsgrundlag

Medierådet for Børn og Unge glæder sig sammen med mange andre over, at regeringsgrundlaget indeholder fokus på at styrke børn og unges digitale tryghed, trivsel og rettigheder.

”Der er ingen tvivl om, at der skal tages et endnu større fælles ansvar for, at børn og unge kan færdes trygt på nettet og får beskyttet deres rettigheder bedre. Og der er behov for, at det ansvar også placeres på tech-aktørernes skuldre. Det er ikke tilstrækkeligt, at det – som nu – er på frivilligt initiativ fra virksomhedernes side. Der er behov for større demokratisk kontrol med den branche også. På samme måde som det er tilfældet med andre store brancher. Vi ser frem til regeringens arbejde på det område og til fortsat at bidrage hertil fra Medierådets side,” siger Medierådets forperson Miriam Michaelsen.

Hun fortsætter:
”Det er rigtig godt at læse, at der i regeringsgrundlaget er en opmærksomhed på, hvordan sociale medier påvirker børn og unges liv og hverdag. For der er behov for, at vi som samfund bliver meget klogere på i hvilket omfang børn og unges trivsel og adfærd påvirkes i forhold til den udbredte brug af sociale medier, gaming osv.”

Det har fra forpersonen været et stort ønske at få prioriteret en opdateret og grundig kortlægning af digital børnebeskyttelse. Herunder at få lavet et samlet vidensgrundlag om konsekvenserne for børn og unge ved brug af sociale medier og skærm. Det er nu nævnt i regeringsgrundlaget i form af en hvidbog med tilhørende initiativer.

Den nye kulturminister i SVM-regeringen er Jakob Engel-Schmidt. ”Vi ønsker stort tillykke med udnævnelsen og glæder os til samarbejdet om den vigtige dagsorden,” siger Miriam Michaelsen, som også ser frem til samarbejdet med de øvrige ministerområder, der beskæftiger sig med børn og unges digitale tryghed, trivsel og rettigheder.
I regeringsgrundlaget fra december 2022 nævnes blandt andet, at regeringen vil:

  • Udarbejde en hvidbog med initiativer, der kan beskytte børns færden på internettet, herunder afsøge muligheden for at indføre en digital børnebeskyttelseslov eller lignende.
  • Nedsætte en kommission for det gode børne- og ungdomsliv, der skal foreslå anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, samt hvordan robusthed og myndiggørelse styrkes. Kommissionen skal også se på indflydelsen fra sociale medier og andre større samfundstendenser.

I regeringsgrundlaget nævnes også:

  • Techgiganterne har fået stigende magt og skubber ved brug af uigennemsigtige algoritmer til dannelse af ekkokamre og polarisering i samfundet. Regeringen vil arbejde for at styrke den demokratiske kontrol med tech-giganterne og skærpe ansvaret for sociale medier.
  • Som led i partnerskabet (”Sammen om Skolen”, red.) ønsker regeringen at drøfte emner som f.eks. rammer og forventninger for samarbejdet mellem skole og hjem, samt hvordan den fortsatte brug af digitale virkemidler i undervisningen kan understøttes på en måde, hvor børn ikke tilbringer det meste af deres skoledag bag en skærm.