Forældre overser internettets kommercielle superkræfter rettet mod børn

SAMVÆR OG TRIVSEL. 3 ud af 4 forældre til børnehavebørn giver deres børn lov til selv at færdes på internettet - og har ikke fokus på internettets kommercielle mekanismer. Det viser ny undersøgelse fra Børns Vilkår udarbejdet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge.

Børns opmærksomhed er penge værd for spiludviklere, virksomheder og sociale medier. Det kan være svært at gennemskue, men gratis spil er ikke gratis. Der er direkte afregning i form af opmærksomhed mod reklamer og data, som er værdifuld viden for virksomheder og nettjenester. Virksomheder, der tjener penge på børn og deres opmærksomhed, har gode vilkår.  

78 pct. af forældrene i undersøgelsen giver i begrænset omfang eller altid deres børn lov til selv at finde videoer eller film online, når barnet ikke er i børnehave. Mange forældre er opmærksomme på voldeligt indhold, men bare to ud af ti finder det vigtigt, at deres barn ikke spiller spil med reklamer og andet kommercielt indhold, viser en stor undersøgelse af små børns digitale liv i hjemmet og dagtilbud, som Børns Vilkår og Medierådet for Børn og Unge står bag støttet af TrygFonden.

”Der er behov for, at forældrene i højere grad forholder sig til, at deres børn præsenteres for kommercielt indhold i spil og hvilket kommercielt indhold, de vil acceptere,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. 

Undersøgelsen viser, at forældre generelt er usikre på, hvordan de skal forholde sig til deres børns færden på internettet. Det kan være svært at styre, hvad børnene eksponeres for i en travl hverdag. Jo mindre forældrene involverer sig i deres børns digitale liv, des højere er risikoen for, at børn udsættes for kommercielt indhold.

”I debatten om børn på nettet er der især fokus på, hvor meget tid børnene bruger med digitale medier. Imidlertid mener vi, det er mindst lige så vigtigt at have fokus på, hvad de bruger tiden på. Tænk på mobilen eller tabletten som dit barns bogreol: Vil du fylde det med gratis glittede reklameaviser eller med velproduceret kreativt indhold?” siger børnesagkyndigt medlem i Medierådet for Børn og Unge, Stine Liv Johansen.   

I børnehaverne er der store forskelle i holdningen til børnenes digitale liv. Mens 81 pct. af pædagogerne har taget stilling til, om børnene må spille spil, de lærer noget af samt spil med voldeligt indhold (79 pct.), har pædagoger i mindre grad taget stilling til spil med reklamer eller andet kommercielt indhold (58 pct.) samt spil, der indsamler data om dem (57 pct.).

Børns Vilkår og Medierådet for Børn og Unge ser et stort behov for, at forældre og dagtilbud interesserer sig for børnenes liv med digitale medier.  

”Bevidstheden om big data og kommercielt indhold er vigtig og væsentlig. Uanset om man er forælder eller pædagog, bør man gøre sig umage for at finde digitalt indhold, der kan udvikle og stimulere børnene – og guide dem til at færdes trygt og sikkert på nettet. Vi må ikke svigte børnene her,” siger Rasmus Kjeldahl.

FAKTA

  • 78 pct. af forældrene giver deres børn i begrænset omfang eller altid lov til selv at finde videoer eller film online, som barnet må se, når det ikke er i børnehave.
  • Forældre, der taler med deres børn om aldersbegrænsninger, giver deres børn friere rammer.
  • Flest forældre (92 pct.) angiver det som ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’, at deres barn ikke spiller spil, der viser vold (fx slåskampe eller krig).
  • Fire ud af ti (43 pct.) mener, det er ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’, at deres barn kun spiller spil, som det lærer noget af.
  • Bare to ud af ti (21 pct.) mener, at det er ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’, at barnet ikke må spille spil med reklamer eller andet kommercielt indhold.
  • 81 pct. af pædagogerne har taget stilling til spil, som børnene lærer noget af og 79 pct. har taget stilling til regler for spil med voldeligt indhold. Pædagoger har i mindre grad taget stilling til regler for spil med reklamer eller andet kommercielt indhold (58 pct.) samt spil, der indsamler data om dem (57 pct.).
  • Ingen pædagogiske personaler fortæller i det kvalitative materiale, at de taler med børnene om kommercielt indhold i spil eller på internettet.