Forældreguide til god dialog om computerspil

SPIL. Der er hjælp på vej, hvis computerspil skaber konflikter i familien. Sammen med Københavns Universitet udgiver Medierådet nemlig en guide og et brætspil, som skal bane vejen for en bedre dialog i familien om børnenes computerspil.

Et stigende antal børn og unge spiller computerspil derhjemme, i klubben, til e-sport eller andre steder. Som regel går det uden problemer, men i nogle familier opstår der konflikter over computerspil, og konflikterne kan blive belastende for familielivet.

”Computerspil giver mulighed for leg, læring, afslapning og socialt samvær på måder, som måske er fremmed for mange voksne. Ikke desto mindre er forældrenes interesse i spilaktiviteterne enormt vigtigt på linje med børnenes øvrige fritidsaktiviteter. Glæden og muligheden for at spille har stor betydning for mange børn og unges hverdag, og det bør i videst muligt omfang foregå uden familiekonflikter,” siger Stine Liv Johansen, formand for Medierådet for Børn og Unge.

Materialet består af en guide målrettet de forældre, som oplever at deres børns brug af computerspil skaber konflikter i hverdagen, samt et labyrint-brætspil, der lægger op til dialog mellem barn og voksen.

”Guiden giver hjælp til at løse forskellige grader af konflikter og er tæt på hverdagen i familier, hvor konflikter over spil er trappet unødigt op. Jeg håber derfor, at mange forældre kan bruge materialet til at få etableret en god snak med børnene om deres computerspil,” siger Stine Liv Johansen.

Computerspil og konflikter i familien

I guiden kan man læse tre hverdagshistorier med forskellige grader af konflikter set fra børns perspektiv. Graden af konflikt er illustreret med et trafiklys. Den grønne lyskurv bliver brugt til konflikter af rimelig grad, hvor den røde lyskurv er en urimelig konflikt, som man helst skal undgå. De fem gode råd i guiden giver hjælp til, hvordan man undgår, at konflikterne når et punkt, hvor de er ’urimelige’.

Det er vigtigt, at de unge bliver hørt, når det drejer sig om deres egen digitale trivsel. Med guiden udgives et spil, som giver mulighed for dialog mellem generationer. Her skal forælder og ung sammen navigere igennem en labyrint, hvor de vil støde på en svær konflikt, som involverer computerspil. Sammen skal de så blive enige om et råd til en konfliktramt familie, så de kan bevæge sig videre igennem Den besværlige labyrint. Spillet kan downloades og printes til brug.

Materialet skal styrke dialogen mellem unge og deres forældre, men kan med fordel også læses af klubpædagoger og andre der arbejder med børn og unge.

Ifølge DR Medieforsknings rapport ’Medieudviklingen 2019’ (udgivet 23.01.20) interesserer hele 46 % af de 12-29-årige sig for gaming og computerspil.

Nogle gange synes forældre måske, at deres børn spiller for meget. Da WHO i 2018 offentliggjorde en ny diagnoseliste, valgte de at inkludere ’gaming disorder’ eller computerspilsafhængighed som en diagnose. Diagnosen er stadig omdiskuteret både i medierne og i videnskabelige kredse, og i forældreguiden kan man blandt andet læse om, hvorfor det ikke hjælper at omtale børn og unge som afhængige.

Den nye guide og brætspillet er udarbejdet af Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet og udgives i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge. Det er finansieret af udlodningsmidlerne, der fordeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet.