Juridisk konsulent til Medierådet

STILLINGSOPSLAG. Ansøgningsfrist den 03.03.22

​Medierådet søger en juridisk konsulent til vores nye opgaver om etiske retningslinjer og mærkning af digitalt indhold og digitale tjenester, som særligt bruges af børn og unge. Medierådets nye opgaver følger af regeringens initiativ om sociale mediers ansvar (2021).

Du får en nøglerolle i at skabe overblik over politiske anbefalinger og lovgivningsinitiativer på feltet omkring digital etik, digital beskyttelse og tjenesternes samfundsansvar. Rollen vil kræve et betydeligt overblik over danske og internationale initiativer, og den vil kræve en god sans for detaljer, således at de etiske retningslinjer og den kommende mærkning bliver tydelig og står skarpt i forhold til juraen.

Du skal også være en god rådgiver og sagsbehandler. Med dine stærke kompetencer får du ansvar for den juridiske kvalitetssikring i udviklingen af vejledninger og retningslinjer for etik og mærkning. Udarbejdelse af notater og oplæg vil være en del af din hverdag. Der vil også være sagsbehandling, tilsyn og svar på henvendelser, når udviklingen af etik og mærkning går over i en mere driftsorienteret fase. Afdækning og fortolkning af digitale tjenesters servicevilkår og sociale mediers ansvar vil også være en af dine arbejdsopgaver.

Du skal være en god teamdeltager. Du vil skulle tage aktiv del i Medierådets faglige udviklingsindsats i samarbejde med Medierådets øvrige medarbejdere, der arbejder med børn og unges digitale dannelse, rettigheder, tryghed og trivsel.

Vi tilbyder en ansættelse, hvor du får mulighed for at sætte dit store præg på, at børn og unges digitale brugssituationer bliver mere trygge og sikre, og at der udvikles et tydeligt ansvar hos udbydere af digitale tjenester.

Du vil blive tilknyttet Medierådets sekretariat på pt. syv personer. Vi lægger vægt på faglighed, humor og på at understøtte hinanden lige fra kaffebrygning til projektudvikling. Vi er ofte ude af huset med projekterne og har et stort netværk i Danmark med fagprofessionelle, børneorganisationer, forskningen og statslige styrelser mv.

Om dig

  • Du har en juridisk uddannelse og en god politisk forståelse. Anden akademisk uddannelse er relevant, hvis profilen i øvrigt passer.
  • Du har kendskab til politiske processer i Danmark. Vi forestiller os, at du har erfaring fra centraladministrationen, offentlig myndighed eller en interesseorganisation.
  • Vi ser gerne, at du har arbejdet med EU-lovgivning og måske også rettighedsområdet og internationale anbefalinger og konventioner.
  • Du er udviklingsorienteret, kvalitetsbevidst og kan lide at samarbejde med mange interessenter på et dynamisk felt i konstant udvikling.
  • Du er en god kollega, som vil trives i et lille sekretariat med en meget stor berøringsflade

Læs mere om Medierådet for Børn og Unge på www.medieraadet.dk.

​For yderligere oplysning om stillingen kontakt Casper Hollerup på 2464 5253 eller Claus Hjorth 2261 5381.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat per 1. maj 2022. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen er tidsbegrænset til udgangen af 2025. Ansættelse og løn efter kvalifikationer og overenskomst mellem staten og Akademikerne.
Din formelle ansættelse vil være hos Det Danske Filminstitut. Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Ansøgning

Motiveret ansøgning, CV, eksamensbevis og evt. andre relevante bilag skal være indsendt via vores elektroniske ansøgningssystem senest 3. marts.

Klik på ”Søg stillingen” nedenfor.

Medierådet for Børn og Unge oplyser og rådgiver om børn og unges digitale dannelse, herunder om digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Medierådet vejleder forældre m.fl. om egnetheden af film for børn og unge ved at aldersmærke biograffilm og film på dvd. Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå kulturministeren i spørgsmål på rådets område.