Næste niveau for samtalen om YouTube

DIGITAL DANNELSE. Et nyt informationsmateriale fra Medierådet giver forældre inspiration og gode råd til at tale om den mest populære platform blandt børn, YouTube.

Medierådet for Børn og Unge udgiver i dag materialet ”Taler du med dit barn om YouTube – Inspiration til en god samtale”. Mere end 7 ud af 10 børn mellem 7 og 14 år bruger YouTube, og særligt hos de yngste i aldersgruppen bruges den platform frem for andre sociale medier.

Ny undersøgelse fra Medierådet viser, at mange forældre jævnligt taler med deres barn om platformen, men mange mangler kendskab og er i forskellig grad bekymret for det indhold barnet kan møde

Det nye informationsmateriale skal gerne være med til at bringe forældre-barn-samtalen og forældrenes handlemuligheder videre til næste niveau. Det handler særligt om YouTube, men en del af rådene kan også bruges til andre sociale medier.

”Vi gør det nu nemt at tage snakken om den mest udbredte platform, YouTube, og anviser muligheder for indstillinger og andet, som forældre kan bruge til netop deres barns digitale færden. På YouTube er der indhold om næsten alt, det er hyperpersonaliseret, der er reklamer, og barnets brug og interesse udvikler sig i takt med alderen. Alt det kræver indsigt og beslutninger hos forældrene, og at samtalen bliver taget til næste niveau,” siger Medierådets formand Stine Liv Johansen.

Udgivelsen er et led i Medierådets indsats om at understøtte og fremme børn og unges digitale dannelse.

”Børn og unges digitale liv og fællesskaber har meget værdi. Men der kan også være afkroge og indhold på nettet, som forældre ikke synes, at barnet skal møde. Vi opfordrer til, at forældre engagerer sig i deres børns onlineliv og taler om indhold og oplevelser på de sociale medier – på linje med fritidsinteresser og skolen,” siger Stine Liv Johansen.

Medierådets udgivelse tager udgangspunkt i den kendsgerning, at de fleste børn og unge bruger YouTube. Brugen af platformen bør efter Medierådets mening være reflekteret, og børn og unge skal i en vis grad kunne gennemskue indhold, budskaber og holdninger på platformen. Ikke mindst med hjælp og interesse fra forældrene, ligesom det er forældrene der skal beslutte om deres børn under 13 år må bruge platformen.

Mange forældre involverer sig – og flere bekymrer sig

En ny undersøgelse fra Medierådet viser, at knap 4 ud af 10 forældre (38%) ikke føler, at de ved nok om hvad deres barn laver på YouTube, mens 57 % svarer, at de føler de ved nok. 6% er i tvivl (ved ikke).

Samtidig er de fleste forældre i varierende grad bekymret for det indhold, som barnet kan møde på YouTube: 19% ”i høj eller meget høj grad” og 47% ”i nogen grad”.

Det er positivt, at mange forældre ifølge undersøgelsen jævnligt taler med deres barn om noget barnet har set på YouTube. 22% taler med barnet om at barnet selv vil være youtuber. Kun 15% taler med barnet om, at platformen laver dataprofil af barnet ud fra barnets brug.

Undersøgelsen viser blandt andet også, at 55% af forældrene ikke anvender nogen af de mest almindelige indstillinger mv. til at regulere barnets brug af YouTube.

Undersøgelsen er gennemført af Norstat blandt 1004 forældre, der har et eller flere børn i alderen 7-14 år, som bruger YouTube.

Inspiration til en god samtale

Forældrematerialet består af en gratis folder og et webunivers . Det er bygget op om fakta og spørgsmål, der kan sætte gang i snakken, og forslag til hvad man som forælder kan prøve af for at blive klogere på, hvordan YouTube fungerer.

Der er også en lille test til forældrene, hvis man er i tvivl om sit barns interesse og tilgang til YouTube – henholdsvis en legende, en social eller en identitetsskabende tilgang.