Nordisk samarbejde skal styrke mediekundskaber

UNDERSØGELSE. Mediemyndigheder vil skabe ny viden om medie- og informationskundskaber i Norden. Resultaterne viser hvor der er behov for en styrket indsats.

De nordiske mediemyndigheder vil undersøge medie- og informationskundskaber (MIK) i befolkningen. Resultaterne fra undersøgelsen skal bidrage til, at vi fremover bedre kan igangsætte initiativer efter behov, og at vi kan følge med i udviklingen i og på tværs af landene. Opgaven er netop sendt i udbud.

Medie- og informationskundskab handler om den viden og de kompetencer, som er nødvendige for at finde, analysere, forholde sig kritisk til og producere information i forskellige medier og kontekster. MIK er nødvendig for personer i alle aldre, for den demokratiske deltagelse og muligheden for at modstå indflydelse fra underlødig information.

I nutidens komplekse medielandskab er medie- og informationskundskaber afgørende for deltagelse, frihed og rettigheder. Alle skal kunne udøve kildekritik og vide, hvor og hvordan de finder troværdig information, siger Anette Novak, Direktør i Statens Medieråd (SE) og initiativtager til samarbejdet.

Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd og bag det står:

  • Statens medieråd, Sverige
  • Medierådet for Børn og Unge, Danmark
  • Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti (KAVI), Finland
  • Fjölmiðlanefnd, Island
  • Medietilsynet, Norge

Med en tilbagevendende undersøgelse bliver det muligt at se ændringer over tid samt udvikling i og på tværs af landene, blandt særlige grupper og emner. På den måde kan vi lave indsatser og strategier på baggrund af de indsigter. Eksempelvis kan specifikke grupper i befolkningen have særlige behov for at få styrket medie- og informationskundskaber, eller der kan være særlige emner, som befolkningen savner viden om. De behov vil blive tydeligere med undersøgelsen. Resultaterne bliver vigtige for alle aktører, som på forskellig vis arbejder med og interesserer sig for medie- og informationskundskab.

Opgaven er sendt i udbud

Aktører, som kan hjælpe med kvalificeret metodeudvikling og måling inviteres til at byde på opgaven. Opgaven handler om at udvikle en videnskabeligt forankret metode til at måle og sammenligne befolkningernes viden, kompetencer og holdninger -  i et nordisk MIK-indeks. Undersøgelsen inddeles i to moduler målrettet hhv. børn og voksne.

Udbuddet er åbent til og med den 25. marts 2022, og det er tilgængeligt via EU’s udbudsplatform Tenders Electronic Daily.


Se udbuddet her

Læs forstudiet "Towards a Nordic MIL-index" af Schofield m.fl., 2021 her