Ny EU-strategi i børneudgave på dansk

LANCERING. Den opdaterede europæiske strategi for et bedre internet for børn med titlen ’BIK+’ er nu udgivet i en børnevenlig dansk version.

Tidligere på året (maj 2022) lancerede EU-kommissionen den nye strategi ’BIK+’. ’BIK’ står for ”better internet for kids”, og som titlen signalerer, har strategien fokus på at styrke, respektere og beskytte børn og unge i deres liv online. Strategien er et vigtigt element i en fælles europæisk oprustning på området. I december 2022 er strategien udgivet i en børneudgave på dansk.

Sikker Internet Center Danmark er et mangeårigt partnerskab mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. Der er mere end 25 tilsvarende centre i Europa, som er støttet i regi af EU-Kommissionen for at styrke børn og unges digitale kultur og trivsel på internettet og andre kommunikationsteknologier. De nationale centre er derfor en del af EU-kommissionens samlede strategi på det digitale område og er nævnt ofte i BIK+ strategien. Se seneste årsrapport fra SIC DK her.

BIK+ kort fortalt.  

Den nye BIK+ strategi skal være med til at sikre, at børn og unge kan færdes sikkert og trygt på nettet, at de er ”empowered”, og at deres rettigheder respekteres. 

Strategien er udfoldet i tre centrale søjler:

  • Børn og unge skal kunne færdes sikkert online og beskyttes mod skadeligt og ulovligt indhold, adfærd og forbrug på nettet, og deres trivsel online skal øges gennem et sikkert og alderssvarende digitalt miljø.
  • Børn og unge skal kunne tilegne sig færdigheder og kompetencer for at kunne træffe fornuftige valg og give deres mening til kende online på en sikker og ansvarlig måde.
  • Børn og unge skal have medbestemmelse, når det handler om at styrke og sikre deres eget digitale liv.

’BIK+’ er en opdatering af den europæiske ’BIK’ strategi fra 2012. I BIK+ er der blandt andet taget højde for det teknologiske landskab, den store udvikling i børn og unges mediebrug samt nyere politiske tiltag og forordninger om beskyttelse af børn og unge online og krav til platformsudbydere.

EU-strategi i børnehøjde

I BIK+ understreges det, at børn skal have medbestemmelse. Derfor er strategien nu også blevet udgivet i en børnevenlig version, som netop er blevet oversat til dansk. Denne version giver mulighed for, at børn og unge kan få et indblik i deres rettigheder og muligheder.

Download børneudgaven af BIK+

Undervisere i grundskole og ungdomsuddannelser kan med fordel bruge den børnevenlige strategi i undervisningen. Som minimum kan den læses af elever i 6.-10. klasse. Elever kan fx gennemgå teksten og diskutere hvilken betydning, den kan have for deres hverdag eller hvilke initiativer, de mener, vil kunne hjælpe med at realisere visionerne i strategiens tre søjler.