Ny indsats sætter fokus på småbørns digitale dannelse

DIGITAL DANNELSE. Medierådet for Børn og Unge vil i samarbejde med fire kommuner udvikle materialer og aktiviteter til en national førskoleindsats om digital dannelse for de 0-6-årige og deres voksne. Projektet realiseres med 1,55 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden.

Der er brug for en tidlig indsats, der involverer alle voksne omkring barnet i dets digitale dannelse. Dét at et lille barn hjemmevant kan håndtere fx en tablet kan både virke imponerende og skræmmende. Men at kunne spille spil eller se videoer ledsages ikke automatisk af kritisk forståelse og handlemuligheder i forhold til de digitale medier. Disse kompetencer sammenfattes ofte under begrebet ’digital dannelse’.

På den baggrund sætter Medierådet nu fokus på småbørns digitale mediebrug i et samarbejde med børn, forældre, og fagpersoner i sundhedsplejen, daginstitutioner og dagpleje i Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner.

Formand for Medierådet for Børn og Unge, Stine Liv Johansen siger:

Der er brug for en helhedsindsats om småbørns digitale mediebrug og -dannelse, der bygger bro mellem hjemmet og sundhedsplejen, daginstitutionen og dagplejen. Målet med en tidlig og helhedsorienteret indsats er at styrke børns kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale teknologier på både kort og lang sigt. Medierådets førskoleindsats har fokus på at opkvalificere fagprofessionelle og give lettilgængelig information til forældre.

Førskoleindsatsen vil blandt andet have fokus på, at børnene lærer om digital sikkerhed og får mulighed for at være kreative, eksperimenterende og gå på opdagelse med digitale teknologier i samvær med andre.

Vi er meget glade for, at en række kommuner er involveret i vores indsats og dermed også ser behovet for at udvikle indhold og aktiviteter til brug i både deres respektive kommuner og i resten af landet. Og vi er taknemmelige for, at Nordea-fonden gør vores ambitiøse projekt muligt, siger Stine Liv Johansen.

Medierådets førskoleindsats modtager en bevilling fra Nordea-fonden, der under titlen ’Flere børn der blomstrer’ støtter initiativer med fokus på de 0-6-åriges trivsel, sundhed og dannelse.

Det digitale fylder mere og mere i de mindstes hverdag, og det byder på muligheder og dilemmaer for voksne – forældre såvel som fagpersoner omkring barnet. Med Medierådets indsats får vi ny viden og vejledning til digital dannelse, som fremmer, at børn og voksne kan være nysgerrige og kreative sammen under trygge forhold, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Om projektet

Medierådets førskoleindsats giver viden og vejledning til forældre om småbørn og digitale teknologier fra et mediesociologisk og børnefagligt perspektiv. Projektet udmunder i informationsmaterialer til brug i sundhedsplejen, forældreguide, videnssamling og en række konkrete aktiviteter med digitale teknologier, som kan anvendes i daginstitutionen, dagplejen og hjemmet.

Materialer og aktiviteter udvikles og testes i tæt samarbejde med sundhedsplejersker, pædagoger, dagplejere, børn og forældre i Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner.

Som led i projektet udfører Aarhus Universitet en kvalitativ undersøgelse blandt småbørnsforældre om digitale teknologier og behov for viden og vejledning til at støtte samværet og dialogen om mediebruget i hjemmet. Desuden vil Medierådet i arbejdet med indsatsen inddrage Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældre om de 0-15-åriges skærmbrug, der udkom tidligere på året.

Førskoleindsatsen udrulles nationalt i foråret 2022, hvor landets kommuner således kan lade sig inspirere af aktiviteter, materialer og anbefalinger fra Medierådet til at kunne arbejde med digital dannelse for førskolebørnene. Ligeledes kan forældre med børn i målgruppen få konkrete råd og vejledning gennem materialerne.