Nyt online-materiale om unges digitale rettigheder

SIKKER INTERNET DAG. I et nyt online-materiale bliver unge klædt på til at kunne tage ejerskab over deres persondata og gjort skarpe på deres digitale rettigheder. Materialet lanceres den 5 februar.

Unge vil gerne kende til deres digitale rettigheder

Unge er meget aktive brugere af internettet, sociale medier, spil og apps. De navigerer med lethed rundt på disse digitale teknologier, men når det kommer til beskyttelse af sine persondata og sikring af digitale rettigheder, så bliver brugen af digitale teknologier mere kompleks. For hvad er persondata, hvilke digitale rettigheder har man og hvordan tager man kontrol over sine data på internettet?

Det kan være svært at gennemskue, hvad ens data bliver brugt til på fx sociale medier. De lange og ofte kringlede beskrivelser af betingelserne for at oprette en profil på et socialt medie får gerne unge til at acceptere, inden de får læst betingelserne til ende. Det er ikke det samme som, at unge ikke interesserer sig for det. Unge stiller nysgerrige og relevante spørgsmål til, hvad digitale rettigheder er, og hvordan de selv kan tage kontrol over deres data, når det præsenteres for dem på en vedkommende måde.

I et nyt materiale får unge indsigt i deres rettigheder i forhold til beskyttelse af deres persondata, og de får handlemuligheder til at tage kontrol over egne data for at sikre deres privatliv. Materialet er udviklet i samarbejde med elever i en 9.klasse og giver indblik i  unges egne refleksioner over, hvordan de forholder sig til afgivelse af personlige data.

Materialet udgives på Sikker Internet Dag 2019 den 5. februar på medieraadet.dk

Elev i 9. klasse

”Det er jo virkelig vigtigt at få viden om, hvad det overhovedet er for noget information de har om mig.”

Sammen om et bedre internet

Sikker Internet Dag markeres i 140 lande og handler om, at vi - børn og unge, forældre, lærere og pædagoger, industri, beslutningstagere og politikere - i fællesskab skal skabe et sikkert og bedre internet, hvor alle kan bruge teknologien ansvarligt, respektfuldt, kritisk og kreativt. I Danmark sætter Medierådet for Børn og Unge sammen med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik fokus på digitale rettigheder og persondataforordningen (GDPR) i et nyt online-materiale til unge i alderen 13-16 år og deres lærere.

Safer internat day 2019 - Together for a better internet

Kontakt:


Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, lisbethh@dfi.dk