Opdatering af materiale til forældremødet

SKOLE. ’Digital genial’ består af aktiviteter, som kan understøtte dialogen om den digitale trivsel på forældremødet i indskoling og mellemtrin. Materialet er blevet opdateret og er klar til brug!

’Digital genial’ er en online-værktøjskasse med aktiviteter, som giver den fagprofessionelle (lærer, ssp-medarbejder eller pædagog) konkrete værktøjer til at facilitere en konstruktiv og involverende dialog på forældremødet omkring klassens digitale trivsel og retningslinjer.

Se trailer for Digital genialAktiviteter til forældremødet

Opdateringerne i Digital genial

Materialet, der udkom første gang i 2019, er et af Medierådets mest brugte materialer og i forbindelse med opdateringen, har både skolelærere og SSP-konsulenter været involveret.

Som noget nyt, er det muligt at vælge øvelser ud fra udvalgte emner som billeddeling, gaming og tidsbrug. Der er fx fire forskellige øvelser, som arbejder med tidsforbrug. Derudover er lærervejledningerne blevet opdateret med henvisninger til både nye undervisningsmaterialer og nye forældreguides, som kan anvendes på forældremødet.

Flere af øvelserne er også blevet justeret. Blandt andet den mest anvendte øvelse i både indskolingen og mellemtrinnet ’Det digitale barometer’. Øvelsen har som mål at give forældrene et aktuelt billede af, hvordan klassens digitale hverdag ser ud på baggrund af, at hver elev besvarer et spørgeskema. Det er dette spørgeskema, der er blevet opdateret, så det er aktuelt og relevant. Endelig er hjemmesiden blevet justeret, så den fremstår indbydende og let at navigere i.  


Spørgsmål til materialet kan rettes til projektleder Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, lisbethh@dfi.dk