Sammen om en bedre online debatkultur

SAMVÆR OG TRIVSEL. Tonen på nettet kan være så grov, at mange unge afholder sig fra at deltage i debatten. Derfor er der udviklet ti guidelines med fokus på, hvad man kan gøre for at forbedre online debatkultur

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i samarbejde med en række organisationer set på, hvilke konkrete handlinger der skal til for at forbedre tonen online. 

Mange unge holder sig tilbage

DUF’s Demokratianalyse 2020 viser, at 57 procent af de unge afholder sig fra at deltage i debatten online netop på grund af tonen. Medierådet for Børn og Unge ser det som nødvendigt med en forbedring af online debatkultur og har bidraget med sparring i udviklingen af de ti guidelines:

Det er dybt problematisk, at over halvdelen af unge afholder sig fra at deltage i den offentlige debat, fordi de oplever, at mange opslag og debatter på nettet har en hård og grov tone. Heldigvis er der lige nu stort fokus på dette samfundsproblem. De konkrete guidelines fra DUF kan forhåbentlig få flere mennesker til at blive deres eget ansvar bevidst for at fremme den gode tone, og for at andre behandles ordentligt på nettet – akkurat som hvis der var tale om et møde på gaden,” siger Medierådets formand Stine Liv Johansen.  
 


Men hvad er den gode tone?

Det kan være svært for hver enkelt at tænke sig til, hvad man skal gøre for at dreje tonen og debatkulturen i en mere inkluderende retning. Derfor er de ti guidelines meget konkrete og handlingsanvisende. Alle har et ansvar for det, de gør og skriver online, og de ti guidelines er gode idéer til, hvordan man kan handle ansvarligt. Derfor opfordrer de ti guidelines blandt andet til, at man holder fokus på budskabet og ikke personen bag, at man undersøger og faktatjekker, at man er er nysgerrig og siger fra, når man interagerer online – og at man tager ansvar for sine egne handlinger og kommentarer online.
 

Demokratianalysen

Demokratianalysen er en undersøgelse af unges (16-25 år) holdninger til og deltagelse i demokratiet, som DUF foretager årligt. I 2020 konstateres det, at 57% er delvist eller helt enige i, at ”Tonen i samfundsdebatten online giver mig mindre lyst til at give min mening til kende”. Og ligeledes er der hele 69% af unge, som er helt eller delvist enige i, at ”samfundsdebatten online er domineret af ekstreme holdninger”.

Læs mere om Demokratianalyserne