Sikker Internet Dag 2023 om unge og algoritmer

SIKKER INTERNET DAG. Det danske tema for årets Sikker Internet Dag er algoritmers betydning for unges trivsel og fællesskaber. Dagen markeres 7. februar, og det sker for 20. gang.

Unge er på overfladen bevidste om algoritmer, når de for eksempel bliver præsenteret for reklamer for tøj, de lige har søgt på, eller når Netflix foreslår serier eller film, som passer til netop deres smag. Også For You siden på TikTok eller Reels på Instagram styres i høj grad af en bagvedliggende systematik, der har afluret personlige præferencer, og tilbyder brugeren helt andre videoer end deres venner får. Det kan synes nemt og behageligt, men algoritmernes målrettede vejvisning kan også have negative konsekvenser for de unge.

Den danske udgave af den globale Sikker Internet Dag handler i år om algoritmers betydning for unges trivsel og fællesskaber.

"Det er vigtigt, at vi taler med børn og unge om algoritmernes betydning for deres hverdagsliv og de digitale fællesskaber, de indgår i. Algoritmer er problematiske, fordi de er ugennemsigtige, og fordi de for eksempel kan lede unge hen til debattråde, hvor tonen er hård og nedladende, eller de unge kan blive mødt og fastholdt af indhold på nettet, som udfordrer deres selvbillede negativt. Vi glæder os til at lytte til de unge og debattere emnet med dem på tre seminarer rundt omkring i landet", fortæller Medierådets forperson, Miriam Michaelsen.

Ungeseminarer om algoritmer

Medierådet og Center for Digital Pædagogik markerer årets Sikker Internet Dag ved at invitere 8. klasseelever fra Ishøj til et seminar om, hvordan algoritmer i stigende grad er med til at forme den måde, vi ser på verden. I foråret og sensommeren 2023 afvikles lignende arrangement i Jammerbugt og Vejen kommuner.

På seminarerne vil de unge både opleve oplæg fra eksperter på området, og i workshops skal de udvikle deres forståelse, dele erfaringer og tale om hvordan de kan navigere i forhold til algoritmer.

På den baggrund vil Medierådet og Center for Digital Pædagogik formidle erfaringer og udsagn fra de unge deltagere om deres perspektiv på algoritmers betydning for hverdagslivet, trivslen og fællesskaber. Aktiviteter og produkter til seminarernes workshops vil blive publiceret til fri anvendelse i undervisningen i slutningen af året.   

Sikker Internet Dag i 20 år

Danmark har deltaget i markeringen af Sikker Internet Dag siden første gang i 2004 – og med Medierådet som koordinator. Igennem årene har temaerne varieret, fx hvordan børn og unge kan formidle digitale budskaber via fortællinger og historier (storytelling), eller betydningen af venskaber, fællesskaber og netværk for børn og unge på sociale medier, samt ikke mindst et fokus på trivsel og i den forbindelse på digital mobning. Hovedfokus har dog altid været, at vi (børn, unge, forældre, fagpersoner, børne- og ungeorganisationer, politikere, teknologiindustrien m.fl.) sammen kan skabe et bedre og mere sikkert internet for at styrke, respektere og beskytte børn og unge i deres liv online.

Medierådet vil frem mod Sikker Internet Dag 2023 fremhæve en række materialer, der er udviklet i forbindelse med tidligere års markeringer. De udvalgte materialer er stadig anvendelige og kan fx bruges til at markere selve dagen i fx skolen, på biblioteket eller i andre sammenhænge i løbet af året.  

Sikker Internet Dag

Sikker Internet Dag er siden start i 2004 blevet til en begivenhed, der fejres i op mod 180 lande.

Læs mere om Sikker Internet Dag på verdensplan saferinternetday.org.