Stine Liv Johansen er ny formand for Medierådet for Børn og Unge

Kulturminister Mette Bock har udpeget Stine Liv Johansen (lektor, ph.d. ved Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet) som ny formand for Medierådet, der understøtter børn og unges beskyttelse og kritiske dannelse i forhold til film og medier.

Stine Liv Johansen skal fra 1. maj stå i spidsen for Medierådet for Børn og Unge. Hun afløser lektor, ph.d. Anne Mette Thorhauge, der har varetaget posten gennem de seneste 6 år. Kulturministeren har samtidigt udpeget Mille Balslev, adjunkt ved Ørestad Gymnasium som børnesagkyndigt medlem af Medierådet og Rasmus Helles, lektor ph.d. ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet som forskningsrepræsentant.

Kulturminister Mette Bock siger:
”Børn og unges digitale dannelse rummer både behovet for beskyttelse og tillid til, at vi som samfund kan styrke unges kritiske og kreative brug af medierne. Her har Medierådet en vigtig opgave i at vejlede og beskytte børn mod skadelige oplevelser ved at fastlægge aldersgrænser for film i biograferne. Samtidig er Medierådet i dag et samlingspunkt for de mange forskellige aspekter af den digitale dagsorden, som børn og unge møder i dagligdagen. Jeg føler mig overbevist om, at vi med Stine Liv Johansen som formand for Medierådet får en stærk drivkraft, der kan medvirke til styrke debatten om udviklingen af det digitale samfund.”

Stine Liv Johansen glæder sig som ny formand til at skulle bygge videre på Medierådets arbejde:
”Jeg er meget glad og stolt over udpegningen fra kulturministeren. Jeg ser frem til samarbejdet i Rådet, med medarbejderne og vores mange samarbejdspartnere om børn og unges digitale trivsel, sikkerhed, kompetencer og rettigheder. Der opstår hele tiden nye typer dilemmaer, hvor vi skal finde balancen mellem børns ret til beskyttelse og ret til at deltage, og det skal vi som samfund kunne navigere i og finde løsninger på. I Medierådet for Børn og Unge lægger vi stor vægt på, at dialogen på tværs af generationer om børn og unges digitale liv sker på en nuanceret og respektfuld måde,” siger Stine Liv Johansen.

Sammensætningen i Medierådet for Børn og Unge pr. 1. maj 2019

  • Stine Liv Johansen (formand), lektor, ph.d. ved Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet
  • Mille Balslev (børnesagkyndigt medlem), adjunkt ved Ørestad Gymnasium
  • Rasmus Helles (forskningsrepræsentant), lektor ph.d. ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
  • Lars Gudmund Hansen (børnesagkyndigt medlem), tv-tilrettelægger og lærer, exam.art. filmvidenskab, Københavns Universitet
  • Sune Lind Thomsen (brancherepræsentant for filmdistributører), selvstændig konsulent
  • Emil Mark Nørholm (brancherepræsentant for Danske Biografer). Direktør for Atlas Biograferne og Humle Bio
  • Mette Raun Fjordside (forbrugerrepræsentant), afdelingschef for Politik & Strategi i Forbrugerrådet Tænk

Yderligere oplysninger

Stine Liv Johansen kan kontaktes på 23 83 46 49.