Stor ulighed i børnehavebørns digitale muligheder

SAMVÆR & TRIVSEL. Forældres fokus og børnehavernes brug af de digitale medier i det pædagogiske arbejde er meget svingende, viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår udarbejdet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge.

Børn har meget ulige forudsætninger for at udvikle sig med digitale medier. De fleste børn har brugt en tablet som fjernsynsskærm eller som spillemaskine, mens hvert fjerde barn hverken har prøvet at tage billeder, optage en video eller styre en robot med et digitalt device, viser en stor undersøgelse af børnehavebørns digitale liv fra Børns Vilkår i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge støttet af TrygFonden.

”Børns liv med de digitale medier er et parameter, der forstærker chanceulighed. Børn har ret til at udvikle sig – personligt og socialt. Og den udvikling sker også i det digitale. Der er derfor brug for, at forældre og børnehaver har fokus på, hvordan de digitale medier kan stimulere børnenes kreativitet, fantasi og lyst til at lære,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl om undersøgelsens resultater.

Børn i familier med to forældre, børn i familier hvor forældrene er digitalt kompetente og børn med forældre, der er sammen med børnene om digitale medier, ser ud til at være bedre stillet end børn i andre familier. Samtidig viser undersøgelsen, at drenge generelt bruger digitale medier mere varieret end piger.
”Det skal hverken være barnets køn eller familiemæssige baggrund, der afgør, om barnet har samme digitale udviklingsmuligheder som sine jævnaldrende,” siger Rasmus Kjeldahl, der tilføjer, at børnehaverne også spiller en vigtig rolle her.

”Digitale medier er en væsentlig del af vores hverdagsliv, arbejdsliv og samfundsliv – nu og i fremtiden. Derfor må vi ikke falde tilbage på en gammeldags forbudslogik, når vi forholder os til digitale medier i børnenes liv. Vi er nødt til at være til stede som ansvarlige voksne og forholde os til både muligheder og problemer"

Stine Liv Johansen, medieforsker. ph.d. og børnesagkyndig i Medierådet for børn og unge

“Desværre kan vi se, at kommunernes fokus og børnehavernes brug af de digitale medier i det pædagogiske arbejde er meget svingende. Den digitale dannelse er dog alt for vigtig til at blive overladt til tilfældigheder,” siger Rasmus Kjeldahl.  

Hver femte pædagogiske leder svarer ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ på spørgsmålet om hvorvidt personalet har de fornødne kompetencer til at arbejde med digitale medier sammen med børnene.  Kun 28 pct. af de pædagogiske medarbejdere har været på kursus i, hvordan de kan integrere de digitale medier i dagligdagen sammen med børnene.

Om rapporterne

Digital Dannelse i Børnehøjde er en række rapporter, der på et repræsentativt grundlag undersøger børns digitale liv hjemme, i dagtilbud og skolen. Børn, forældre, pædagoger, pædagogiske ledere og kommunale chefer indgår i de to første rapporter. Rapporterne har Børns Vilkår udarbejdet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge med støtte fra TrygFonden. Læs også Digital Dannelse i Børnehøjde del 1.