Unge ser ikke problemer i algoritmer

Et stort ungepanel fra forskelige dele af landet har arbejdet med, hvordan algoritmer styrer deres onlineindhold. De unges holdning til algoritmer peger på, at der er en svær pædagogisk opgave at løse.

De hurtige formater og anbefalingsalgoritmer har igennem 2023 været hovedtema på tre seminarer for 250 elever fra 8.klasse i København, Jammerbugt og Vejen, som Center for Digital Pædagogik og sekretariatet for Medierådet for Børn og Unge har taget initiativ til. Den stadige stigning i algoritmestyret indhold til unge, kunstig intelligens og de nye lovkrav i EU i forhold til digitale tjenester og onlineplatforme har medvirket til valg af tema for ungeseminarerne. Aktiviteter og input fra de unge på seminaret samles i et undervisningsmateriale.

”Lad være med at pille ved vores feed”
Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik taler generelt for stærkere regulering af platformenes forretningsmodeller, og vi støtter både krav til større gennemsigtighed og muligheden for at fravælge personliggjorte feeds. De tre ungeseminarer har dog umiddelbart vist, at det bliver en stor pædagogisk opgave at formidle vigtigheden af selv at fravælge det personlige feed. Ved seminarerne var det en dominerende holdning blandt de unge, at de ikke ønsker mere voksenindblanding i indholdet på hurtige indholdsformater som TikTok, Shorts og Reels. ”Det er jo helt vildt fedt, at den kender mig så godt. Hvorfor skulle jeg fravælge det?”, som flere af de unge udtrykker det. De fleste ser det som potentielt ødelæggende for indholdet, hvis det hele blev mere ”sikkert og voksenstyret”.  

Samtidig påtager de unge sig et kæmpe personligt ansvar for det indhold, de ser. Når algoritmerne vælger indhold til børnene, som går over stregen, så er den gennemgående respons, at ”man jo bare kan trykke ’ikke interesseret’ til indholdet” eller skynde sig at scrolle videre. Flere af de unge peger på, at det gør en forskel for dem, om de personer, der vises i deres feed, selv har delt indholdet eller andre har gjort det. For at kunne danne sin mening om dette deler de ofte hurtigt indholdet videre til vennerne til diskussion. Kun ganske få synes, at der ligger noget fornuftigt i at anmelde eller stille flere krav til platformene om at tilbyde mindre grænseoverskridende indhold. 

På spørgsmålet, om man af egen fri vilje kunne finde på at fravælge anbefalingsalgoritmen, siger alle nej. Algoritmestyringen er på den ene side diffus og svær at forholde sig til, og på den anden side et faktum, som mange unge beskriver som en fintfølende mekanisme, der lige præcis er afstemt, så den bedst muligt serverer indhold, der passer til MIG. Man forstår i princippet mekanismen med personliggjort indhold, men det er kompliceret at forstå, hvad der præcist sker i motorrummet og hvilken betydning det har kommercielt. 

Ny regulering kan skabe tydelighed om brug af algoritmer
Med EU’s Digitale Serviceforordning (Digital Service Act, DSA) stilles nye lovmæssige krav til de store onlineplatforme i forhold til, hvordan de blandt andet skal håndtere gennemsigtigheden omkring deres algoritmer. DSA trådte i kraft pr. 25. august 2023 og har som hovedformål at skabe et mere sikkert og ansvarligt onlinemiljø og beskytte brugernes rettigheder – med et særligt fokus på børn og unge. Dermed skabes der langt større tydelighed om algoritmernes funktionalitet og formål. De nye regler pålægger således også platformene at tilbyde et ”ikke personliggjort feed”, hvor brugernes viste indhold ikke baseres på personlige oplysninger, søgehistorik og præferencer. 

Inden længe udkommer en lettilgængelig pixi-udgave af hovedpunkterne i DSA-lovgivningen, som er henvendt til både børn og voksne. Den bliver tilgængelig via Medierådets og Center for Digital Pædagogiks hjemmesider.

Undervisningsmateriale med viden, dilemmaer og holdninger
Det kommende undervisningsmateriale vil både møde de unges holdninger og informere om vigtigheden i at få en forståelse af de underliggende mekanismer bag de personlige anbefalingsalgoritmer. Herunder vil også indgå information om, hvad EU-lovgivning i forhold til digitale tjenester og onlineplatforme betyder for særligt børn og unge. Eleverne bliver præsenteret for viden, dilemmaer og holdninger, der lægger op til diskussion i klassen. 

Materialet målrettes elever i udskolingen og bliver gratis tilgængeligt på Medierådets hjemmeside ved udgangen af 2023.
Medierådets sekretariat og Center for Digital Pædagogik takker alle medvirkende unge for input til undervisningsmaterialet og SSP Ishøj, SSP Jammerbugt og SSP Vejen for samarbejdet om ungeseminarerne.

Ungeseminarerne er en del af det fælleseuropæiske samarbejde om ’Better Internet for Kids’, som Medierådets sekretariat og Center for Digital Pædagogik bidrager til i det danske Sikker Internet Center. Sikker Internet Center DK består af Medierådets sekretariat, Center for Digital Pædagogik og Red Barnet som henholdsvis er videncenter, onlinerådgivning for unge og hotline for anmeldelser af materiale med misbrug af børn. Centret samarbejder om at styrke, respektere og beskytte børn og unge i deres liv online.