Unge tager erfaringer med fra isolationen

SAMVÆR OG TRIVSEL. Medierådet og Red Barnets ungepanel sætter ord på deres digitale liv under isolation. Her kan du læse om deres erfaringer med forstående forældre, kreative lærere og kontakten med vennerne.

Hvad har vi lært af isolationen? Det har været til diskussion i Medierådet og Red Barnets ungepanel og i en onlinechat med et anonymt digitalt ungepanel på Gruppechat.dk, mens de ældste skolebørn stadig var forment adgang på landets skoler. Fælles for alle de deltagende er at savnet til vennerne, fritidsaktiviteterne og klasseværelset efterhånden er stort. Men isolationen har også medført gode oplevelser, og særligt nogle erfaringer vil de tage med sig, når hverdagen bliver normal igen.

Mor og far er mere forstående

En del af de unge oplever, at deres forældre giver plads og er forstående for de unges liv på digitale platforme. Magnus er en af drengene i Medierådet og Red Barnets ungepanel, og hjemme hos ham har forældrene ikke sat en stopper for det stigende forbrug af sociale medier. Tværtimod:

”Min familie har stor forståelse for, at jeg sidder så meget på sociale medier nu, fordi man nu ikke kan se andre. Det er meget få mennesker, jeg må se i den virkelige verden. De (hans forældre, red.) har fået meget mere forståelse for, at jeg sidder og spiller et spil med tre fra min klasse, da det er sådan vi er sammen nu.”

En af pigerne i ungepanelet, Vibeke, kan godt genkende billedet, som Magnus fremstiller, når det kommer til hendes forbrug af sociale medier under isolationen. Hendes mor spørger gerne ind til, hvad Vibeke laver online:

”Min mor spørger mig tit, hvad jeg sidder og laver. Hvis jeg ser YouTube spørger hun, ’Hvad ser du?’ Det er ret hyggeligt, for så sidder vi og snakker om det. Hun (moren, red.) kan godt lide at se videoer af katte online,” siger Vibeke.

Online fritid

Når de unge klapper laptoppen sammen og holder pause eller fri fra hjemmeskolen, foregår det ofte digitalt. Det er nemlig her, flere af de unge er sammen med hinanden, når nu det ikke er muligt at mødes fysisk i skolegården.

Esther fra ungepanelet fortæller hvordan hun f.eks. tilbringer tid med sine veninder, efter de har overstået dagens skolearbejde:

”Efter skole er man lidt med på FaceTime hos sine veninder, når de laver andre ting. Nogle gange er jeg f.eks. med på FaceTime, når min veninde laver aftensmad.”

”Hvis du ikke har ringet til dine venner, så husk at gøre det,” siger Karl. Isolationen har gjort ham opmærksom på, hvor vigtigt det er at snakke med sine venner. ”Jeg bliver rigtig glad, når jeg får ringet til mine venner. Det kan være godt at høre hinandens stemme.”

Flere i Medierådet og Red Barnets ungepanel er enige i, at de har lært vigtigheden af at holde kontakt til folk, hvis man er forhindret i at se dem fysisk:

”Kontakt er vigtigt for folk,” fortæller Vibeke. ”Hvis man skriver til folk nu, kan de godt skrive ’ej, hvor er det vigtigt, at du skriver, jeg har virkelig brug for at snakke med nogen.’ Det kan godt være man ikke selv har behov for kontakt, men husk at tænke på dem der måske har brug for det. ”

Lærere må godt være kreative

Undervisningen er flyttet over på digitale platforme. For nogle er der ikke den store forskel fra normalt, og lektierne er blot noget, man snakker om online. Et par stykker har kun haft gode oplevelser med online-undervisningen. Andre synes derimod, at det er decideret uudholdeligt og et utilstrækkeligt alternativ til det fysiske klasselokale.

En deltager i online-chatten fortæller, at det er svært at blive hørt, når man sidder 20 mennesker i samme online-møde, som alle skal snakke med og lytte til en enkelt lærer. En anden fortæller mere begejstret om en oldtidskundskabslærer, som gav opgaver i computerspillet Assassin’s Creed.

”Den eneste lærer jeg havde, som var super god, var min dansklærer,” lyder det fra en deltager i onlinechatten. Læreren har flyttet sin vejledning over på en platform, hvor hun ikke normalt befinder sig. ”Hun var på Discord i det tidsrum vi normalt ville have dansk, så der kunne man stille hende alle de spørgsmål man ville. Man kunne vælge at snakke med hende om lektierne eller lave dem virtuelt,” fortæller chat-deltageren.

I Medierådet og Red Barnets ungepanel fortæller Esther om en god oplevelse hun har haft: ”Vores engelsklærer bad os lave mad og så skulle vi forklare hvad vi gjorde på engelsk, optage det på en video og sende den ind til hende. Det kunne man jo ikke gøre, hvis vi var ovre i skolen.”

Esther håber, at hendes lærer i fremtiden vil lave noget lignende, også selvom hverdagen er normal igen: ”Det har været nogle sjove øvelser, som man godt kan lade sig inspirere af i fremtiden. Det kan være motiverende.”

Unges hverdag er ikke kun digital


Digital undervisning kan være spændende, og det er skønt at få plads i hjemmet til at holde online-kontakten med vennerne. Blandt de unge er der bred enighed om, at isolationsperioden har medført et øget brug af digitale medier. Men den fysiske isolation har fået de unge til at fokusere en del af sin tid væk fra de digitale medier. For der er også så meget andet end smartphones, computere og tablets.

Selvom Magnus bruger meget tid foran computeren, vurderer han, at han har læst lige så mange bøger i isolationsperioden, som han har læst hele sit liv.

Hjemme hos Frederik er der blevet lavet klarere retningslinjer i hjemmet, så man er sammen, når man er sammen og alle ikke sidder og dykket ned i hver sit device:

”Mine forældre vil gerne have, at vi i løbet af dagen alle skal lave ting sammen, f.eks. spille brætspil eller se tv. Om aftenen har jeg tid alene, hvor jeg kan være på sociale medier. Men i løbet af dagen skal jeg være sammen fysisk med dem.”

På onlinechatten fortæller en af deltagerne, at han eller hun har samme oplevelse blandt venner og familie: “Jeg er blevet opmærksom på det (brug af digitale medier, red.)! Men i min venne- og familiekreds er vi blevet bedre til at lægge telefonen væk, når vi er sammen.“

Flere i onlinechatten prioriterede i højere grad gåture, cykelture og frisk luft: ”Jeg går tur hver eneste dag og bruger min telefon til at høre podcast. Jeg har aldrig hørt det før, men er begyndt at bruge det nu.”

Ungepanelet faciliteres af Red Barnet og Medierådet. Panelet består af ni unge i alderen 14-15 år fra forskellige skoler på tværs af Danmark. Ungepanelet har til formål at sætte ord på, formidle og give anbefalinger om unges digitale liv. I artiklen fremgår panellisterne ved fornavn.


Det digitale ungepanel er en gruppe anonyme unge som mødes på gruppechat.dk. Det er en digital rådgivningsplatform for 12-25 årige der varetages på Center for Digital Pædagogik. Det er ikke nødvendigvis de samme, som deltager hver gang. Der var fire deltagere til netop denne online-chat. Chatten modereres af frivillige mentorer.


Medierådet, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik udgør konsortiet Sikker Internet Center Danmark under EU-programmet Connecting Europe Facility.

 


Tak til Freya, Melanie, Karl, Frederik, Esther, Carl, Vibeke, Ida og Magnus fra Medierådet og Red Barnets ungepanel og det digitale ungepanel i online-chatten på Gruppechat.dk.