Ungepanelet: Tag ansvar for digitale fællesskaber

SAMVÆR OG TRIVSEL. Medierådet og Red Barnets ungepanel har arbejdet med digitale fællesskaber. Nu er de klar med en kampagne, der henvender sig til unge og voksne.

Digitale fællesskaber fylder i hverdagen hos mange børn og unge. Det kan være en fælles Snapchat-samtale med klassekammerater eller en Reddit-tråd, hvor man deler billeder af nuttede dyr med nogen, man aldrig har mødt fysisk. Digitale fællesskaber kan for nogen have lige så stor værdi som de fysiske. Men hvad sker der, når det der foregår i digitale fællesskaber er usundt? Når der f.eks. deles grænseoverskridende indhold eller foregår udskamning eller mobning? Når der tales om trivsel blandt børn og unge, er det vigtigt at man tager de digitale fællesskaber med i ligningen.

Medierådet og Red Barnets ungepanel mener, at fundamentet for sunde digitale fællesskaber er, at der tages ansvar for det, der foregår i fællesskaberne. Og ansvar handler ikke kun om unges eget ansvar –  forældre og fagpersoner har også et ansvar.

Vi skal lytte til de unge generationer

Medierådet og Red Barnet arbejder aktivt for at inddrage børn og unges stemme. Når det kommer til tematikker omkring børn og unges digitale liv, er det essentielt at målgruppens egne erfaringer inddrages.

"Når vi arbejder med at rådgive og vejlede om børn og unges omgang med digitale medier, er det vigtigt, at vi inddrager deres egne erfaringer og holdninger. Vi skal anerkende, at digitale fællesskaber betyder meget, og fagpersoner og forældre skal lytte, når unge udtrykker, at de ikke kan stå alene med ansvaret for trivslen i de digitale fællesskaber. Det er en central del af vores arbejde at sikre, at unges stemmer bliver hørt i Medierådets indsatser", siger Stine Liv Johansen, formand for Medierådet

Som forælder eller voksen, der arbejder med unge, er det vigtigt at anerkende og vise interesse for de unges liv på nettet og at gå i dialog med dem om hvordan de gør brug af forskellige platforme eller sociale medier.

"Vi ved fra børn og unge selv, at alt det, der foregår online, er præcis lige så virkeligt og vigtigt for dem som det, der foregår i den fysiske verden. Men vi ved desværre også, at mange børn er overladt til sig selv på nettet. Derfor er det så vigtigt, at vi voksne interesserer os for deres liv online. At vi spørger nysgerrigt ind til det, så det også bliver naturligt for dem at række ud til os, hvis noget bliver svært. Det er helt afgørende, hvis vi skal sikre børn og unges trivsel på nettet", siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

Medierådet og Red Barnet har sammen med ungepanelet arbejdet med forskellige tematikker inden for unges digitale liv. Panelisterne har valgt, at digitale fællesskaber er et tema, de vil arbejde aktivt med.

Undervisningsmateriale: Digitale fællesskaber - Fælles om den gode tone

Som lærer har du mulighed for at bidrage til, at unge har en sund digital kultur. Digitale fællesskaber og trivsel er et vigtigt emne og bør drøftes løbende i klasseværelset.
Ungepanelet har efterspurgt et undervisningsmateriale, som kan give mulighed for dialog om digitale fælleskaber i klassen. Derfor er deres arbejde med emnet omsat til et undervisningsmateriale til udskolingen, hvor eleverne får mulighed for at diskutere emnet i fællesskab.

Undervisningsmaterialet er udviklet af Medierådet og Red Barnet i samarbejde med ungepanelet.

Hvem er ungepanelet

Ungepanelet faciliteres af Red Barnet og Medierådet. Panelet består af syv unge i alderen 14-15 år fra forskellige skoler på tværs af Danmark. Ungepanelet har til formål at sætte ord på, formidle og give anbefalinger om unges digitale liv.

Ungepanelet suppleres af et digitalt ungepanel, som er en gruppe unge som mødes anonymt på gruppechat.dk. Det er en digital rådgivningsplatform for 12-25 årige, der drives af Center for Digital Pædagogik.