Vær forsigtig med TikTok

Den aktuelle debat om TikTok giver i høj grad anledning til at overveje, hvorvidt tjenesten overhovedet er sikker for børn og unge, mener Medierådets forperson Miriam Michaelsen.

TikTok er en af de mest populære og omdiskuterede sociale medietjenester i verden. Mange danske børn og unge bruger tjenesten, som i lang tid har været kritiseret for at høste og dele store mængder af persondata fra deres brugere. Herudover er tjenesten kritiseret for, at der florerer åbenlyst ulovligt indhold, som børn kan blive eksponeret for. Desuden anvender TikTok forretningsmodeller med henblik på at tiltrække og fastholde brugernes opmærksomhed.

Alt dette diskuteres fortsat, ligesom det blandt andet undersøges hvilken data, der høstes, og hvordan den anvendes og opbevares. Det er der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig viden om eller indsigt i.

For nylig har Center for Cybersikkerhed meldt ud, at ansatte i staten frarådes at have TikTok installeret på arbejdstelefoner på grund af de data, som tjenesten kan indsamle. Det har fået en række organisationer, kommuner og virksomheder til at gå samme vej – flere med et direkte forbud – ligesom flere helt har indstillet deres virksomhedsaktivitet på det sociale medie.

”Hvis det vurderes, at appen ikke er sikker for voksne at bruge, bør der klart gøres de samme overvejelser for børn og unge. De har om nogen krav på særlig beskyttelse, hjælp og ordentlig vejledning,” siger Medierådets forperson Miriam Michaelsen. 

”Ud fra et forsigtighedsprincip om, at børn og unges sikkerhed, tryghed og rettigheder bør være vores fælles primære fokus, vurderer Medierådet, at der for nuværende ikke er tilstrækkelig viden til at sige, at TikTok er sikkert for børn og unge at bruge. Det er velkendt, at der bliver høstet store mængder data, at der bliver delt ulovligt og skadeligt indhold på TikTok, og at tjenesten bygger på en forretningsmodel og anvender mekanismer, som fastholder sine brugere. Nu er det så ovenikøbet blevet meldt ud, at brug af tjenesten kan udgøre en form for sikkerhedsrisiko.”

Hun fortsætter:
”Mange børn og unge er lige nu på TikTok, og hvis vi vil gøre en seriøs indsats for at øge børn og unges tryghed, trivsel og rettigheder i digitale miljøer, så fortjener de, at vi fra samfundets side stiller tydelige krav om, at tjenesten tager ansvar for, at det kommer til at være tilfældet i langt højere grad end i dag. Et krav som vi med rimelighed kan stille nu.”

Hvis du er på TikTok, eller er forælder til et barn, der er, opfordrer Medierådet dig til at orientere dig i telefonens og tjenestens privatlivs- og sikkerhedsindstillinger for at beskytte de personlige data bedst muligt. Man kan fx i en vis grad begrænse, hvor meget data man afgiver. Vær også opmærksom på, om barnets alder er indstillet korrekt. Herudover bør der være løbende dialog mellem barn og forælder.

Medierådet for Børn og Unge har løbende indsatser og udgiver oplysningsmaterialer for at forstærke den digitale dannelse hos børn og unge og deres voksne. Medierådet er i gang med at udarbejde et sæt etiske retningslinjer, som henvender sig til digitale tjenester, der opererer i Danmark, som skal understøtte børns tryghed og sikkerhed i digitale onlinemiljøer.