Nyt undervisningsmateriale skal lære unge om skjult reklame på sociale medier

Mange børn og unge har svært ved at gennemskue skjult reklame på sociale medier. Undervisningsmaterialet ”Social Star” skal lære folkeskoleelever i 6. og 7. klasse om kommerciel kommunikation på sociale medier. Bag forløbet står Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbrugerombudsmanden og Medierådet for Børn og Unge.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

”En stor gruppe børn og unge er ikke opmærksomme på, at et blogindlæg eller en statusopdatering på de sociale medier er reklame. Det er problematisk, fordi børn og unge let bliver fristet til at købe det, de ser. Med Social Star sætter vi ind, så de unge allerede i en tidlig alder kan lære at afkode, hvornår noget er skjult reklame.”

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Vi har særligt fokus på skjult reklame og ser et stigende antal sager på området. Det gælder også sager, hvor reklamen er rettet mod børn og unge. De er ofte lette at påvirke, og derfor stiller lovgivningen også særligt skrappe krav til ordvalg og tydelighed i reklamer, der er rettet mod den målgruppe.”
 
Formand for Medierådet for Børn og Unge, Anne Mette Thorhauge, siger:

"I takt med at kommerciel kommunikation indlejres i de sociale medier, bliver det vanskeligere at skelne mellem reel kommunikation og kommunikation, der har branding og salg som sit primære formål. Målsætningen med undervisningsforløbet er at gøre de store børn i stand til at forholde sig mere aktivt og reflekteret til sådanne spørgsmål."

”Social Star” ligger gratis tilgængeligt fra oktober 2015 på kfst.dk/socialstar, men allerede nu er det muligt for dansklærere at melde deres 6. eller 7. klasse til forløbet.

Mange børn og unge er i dag på sociale medier, men har ikke erfaring med at gennemskue, om en statusopdatering eller et blogindlæg er reklame.

Det viser undersøgelser fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring. Udvalget blev nedsat af den tidligere regering i 2013.

Samtidigt bliver en stor del fristet til at købe produkter eller ting, de ser på blogs på nettet. I en ny rundspørge, YouGov har udført for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blandt den ældre del af målgruppen, svarer fire ud af 10 af de adspurgte, at de har haft lyst til at købe et produkt, fordi de så det på eksempelvis en privatpersons blog eller vlog.

Herudover svarer ni ud af 10, at de bruger Facebook mindst en gang om ugen. Tre ud af fire er på YouTube hver uge. Og knap halvdelen er på Instagram hver uge.

”Social Star” giver de unge redskaber, så de i en ung alder kan afkode skjult reklame på nye digitale platforme.

Undervisningen strækker sig over tre uger i folkeskolens 6. eller 7. klasser og består af 10 aktiviteter, hvortil der er knyttet bestemte læringsmål.  

Undervisningsmaterialet er udviklet på baggrund af forenklede Fælles Mål for faget dansk.

Læs mere:

* Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 443 CAWI-interview med danskere i alderen 15-19 år, i perioden 8. maj – 7. juni 2015.

For yderligere information, kontakt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens presseafdeling på tlf. 4171 5098