Olivia Braad Honoré

Olivia Braad Honoré (19 år) er aktiv i Medierådets ungetiltag, og hun var blandt andet med som deltager i International Governance Forum i Istanbul (2013) samt dansk Internet Governance Forum (2013-2016 og 2019). I 2017 var Olivia med til at udarbejde anbefalinger om børn og unges digitale liv til blandt andre forældre, lærere, politikere og industri. Samme år var Olivia medlem af EU-kommissionens ’Youth Panel’, hvor hun var med til at skabe kampagnen ’Together for Respect.’ Senere var hun med til at præsentere den på Safer Internet Forum 2017 i Bruxelles, ligesom hun var udpeget som ungerepræsentant i Better Internet for Kids' Advisory Board.