Om Medierådet

Medierådet arbejder med aldersmærkning af film samt på danske tv- og streaming-tjenester. Medierådet vejleder også om spil og formidler viden og materialer om børn og unges brug af digitale medier.

 

Rådsmedlemmer

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren i april 1997. Rådet består af syv medlemmer, som er beskikket forskudt. Medlemmerne af rådet er pt:

Miriam Michaelsen (forperson), advokat.

Mille Balslev (børnesagkyndigt medlem), adjunkt ved Ørestad Gymnasium

Rasmus Helles (forskningsrepræsentant), lektor ph.d. ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

David Madsen (børnesagkyndigt medlem), psykolog

Mette Raun Fjordside, forbrugerrepræsentant, vicedirektør, Politik & Strategi, Forbrugerrådet TÆNK

Emil Mark Nørholm, brancherepræsentant for Danske Biografer, direktør for Atlas Biograferne og Humle Bio

Merete Martensen Christensen, brancherepræsentant for de danske filmdistributører og direktør for Scanbox biografdistribution i Danmark, Sverige, Norge og Finland

Fotos: Tommy Frost

Overordnet formål

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren for at aldersmærke film og trailers samt vejlede forældre m.fl. og udbydere af audiovisuelle medietjenester om egnethed af film, programmer m.v. for børn og unge. 

Medierådet for Børn og Unge fungerer også som videncenter, der oplyser og rådgiver om børn og unges brug af digitale medier, herunder digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Det sker bl.a. i samarbejde med undervisere, forældre, myndigheder, organisationer, børn og unge.

Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå ministeren i spørgsmål på området.

Vurderingsudvalg

Medierådet har et vurderingsudvalg, der gennemser og klassificerer filmene. Vurderingsudvalget skal vurdere, om film kan være skadelige for børn. Ved film forstås biograffilm, trailers og DVD m.m.
 
Vurderingsudvalget består af Medierådets forperson og de børnesagkyndige medlemmer samt et antal børnesagkyndige suppleanter.

Videncenter

Medierådet for Børn og Unge er videncenter på området digital dannelse. Det inkluderer deltagelse i og koordinering af Sikker Internet Center Danmark (SIC DK), der er en del af EU-programmet Connecting Europe Facility.

Ud over Medierådet for Børn og Unge består SIC DK af Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. SIC DK og Medierådet for Børn og Unge har følgende netværk:

Kontakt

Forperson for Medierådet
Miriam Michaelsen
+45 2058 5468
mim@njordlaw.com

Filmvurderinger
Stine Nørgaard
Koordinator
+ 45 2027 0052
medieraadet@slks.dk

Videncenter
Casper Hollerup
Daglig leder
+ 45 2033 8560
casperh@slks.dk

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
+ 45 2032 6359    
lisbethh@slks.dk

Anna Holm Pingel
Projektleder
+45 2035 0473
annahp@slks.dk

Andrea Christensen
Projektleder
+ 45 2046 1225
andreac@slks.dk

Sarah Sofie Thiele
Specialkonsulent
+45 2036 4902
saraht@slks.dk

Lisbeth Kiel Bjerrum (p.t. orlov)
Jurist
+45 33 74 36 52
lisbethkb@slks.dk

Marcus Mathias Franck
Studentermedhjælper
+45 2041 7621
marcusmf@slks.dk

Film og pakker skal sendes til: Landemærket 26, 1123 København K med tydelig angivelse af MEDIERÅDET som modtager.