Om Medierådet

Medierådet arbejder med aldersmærkning af film samt på danske tv- og streaming-tjenester. Medierådet vejleder også om spil og formidler viden og materialer om børn og unges brug af digitale medier.

 

Rådsmedlemmer

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren i april 1997. Rådet består af syv medlemmer, som er beskikket forskudt. Medlemmerne af rådet er pt:

Stine Liv Johansen (formand), lektor, ph.d. ved Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet

Mille Balslev (børnesagkyndigt medlem), adjunkt ved Ørestad Gymnasium

Rasmus Helles (forskningsrepræsentant), lektor ph.d. ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

 

Billede kommer...

David Madsen (børnesagkyndigt medlem), psykolog

Mette Raun Fjordside, forbrugerrepræsentant, vicedirektør, Politik & Strategi, Forbrugerrådet TÆNK

Emil Mark Nørholm, brancherepræsentant for Danske Biografer, direktør for Atlas Biograferne og Humle Bio

Merete Martensen Christensen, brancherepræsentant for de danske filmdistributører og direktør for Scanbox biografdistribution i Danmark, Sverige, Norge og Finland

Overordnet formål

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeriet for at aldersmærke film og trailers samt vejlede forældre m.fl. og udbydere af audiovisuelle medietjenester om egnethed af film, programmer m.v. for børn og unge. 

Medierådet for Børn og Unge fungerer også som videncenter, der oplyser og rådgiver om børn og unges brug af digitale medier, herunder digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Det sker bl.a. i samarbejde med undervisere, forældre, myndigheder, organisationer, børn og unge.

Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå ministeren i spørgsmål på området.

Vurderingsudvalg

Medierådet har et vurderingsudvalg, der gennemser og klassificerer filmene. Vurderingsudvalget skal vurdere, om film kan være skadelige for børn. Ved film forstås biograffilm, trailers og DVD m.m.
 
Vurderingsudvalget består af Medierådets formand og de børnesagkyndige medlemmer samt et antal børnesagkyndige suppleanter.

Videncenter

Medierådet for Børn og Unge er videncenter på området digital dannelse. Det inkluderer deltagelse i og koordinering af Sikker Internet Center Danmark (SIC DK), der er en del af EU-programmet Connecting Europe Facility.

Ud over Medierådet for Børn og Unge består SIC DK af Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. SIC DK og Medierådet for Børn og Unge har følgende netværk:

Kontakt

Formand for Medierådet
Stine Liv Johansen
+45 2383 4649
stineliv@cc.au.dk

Kontorchef for Medierådet
Claus Hjorth
+ 45 2261 5381 
clausnh@dfi.dk

Filmvurderinger
Stine Nørgaard
Koordinator
+ 45 3374 3601 
medieraadet@dfi.dk

Videncenter
Casper Hollerup
Daglig leder
+ 45 2464 5253
casperh@dfi.dk

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
+ 45 3374 3607 
lisbethh@dfi.dk

Anna Holm Pingel
Projektmedarbejder
+45 3374 3468
annahp@dfi.dk

Diana Bjørn Milenkovic
Projektleder
+45 3374 3479 
dianam@dfi.dk

Sarah Sofie Thiele
Konsulent
+45 3374 3562
saraht@dfi.dk

Film og pakker skal sendes til: Landemærket 26, 1123 København K med tydelig angivelse af MEDIERÅDET som modtager.