Om Medierådet

Medierådet arbejder med aldersmærkning af film samt på danske tv- og streaming-tjenester. Medierådet vejleder også om spil og formidler viden og materialer om børn og unges brug af digitale medier.

 

Rådsmedlemmer

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren i april 1997. Rådet består af syv medlemmer, som er beskikket forskudt. Medlemmerne af rådet er pt:

Miriam Michaelsen (forperson), advokat

Mille Balslev (børnesagkyndigt medlem), adjunkt ved Ørestad Gymnasium

David Madsen (børnesagkyndigt medlem), psykolog

 

Billede følger...

Uffe Rabe Krag (forbrugerrepræsentant), politisk chef, Forbrugerrådet Tænk.

Emil Mark Nørholm (brancherepræsentant for Danske Biografer), direktør for Atlas Biograferne og Humle Bio

Merete Martensen Christensen (brancherepræsentant for de danske filmdistributører), direktør for Scanbox biografdistribution i Danmark, Sverige, Norge og Finland

Fotos: Tommy Frost

Overordnet formål

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren for at aldersmærke film og trailers samt vejlede forældre m.fl. og udbydere af audiovisuelle medietjenester om egnethed af film, programmer m.v. for børn og unge. 

Medierådet for Børn og Unge fungerer også som videncenter, der oplyser og rådgiver om børn og unges brug af digitale medier, herunder digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Det sker bl.a. i samarbejde med undervisere, forældre, myndigheder, organisationer, børn og unge.

Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå ministeren i spørgsmål på området.

Vurderingsudvalg

Medierådet har et vurderingsudvalg, der gennemser og klassificerer filmene. Vurderingsudvalget skal vurdere, om film kan være skadelige for børn. Ved film forstås biograffilm, trailers og DVD m.m.
 
Vurderingsudvalget består af Medierådets forperson og de børnesagkyndige medlemmer samt et antal børnesagkyndige suppleanter.

Videncenter

Medierådet for Børn og Unge er videncenter på området digital dannelse. Det inkluderer deltagelse i og koordinering af Sikker Internet Center Danmark (SIC DK), der er en del af EU-programmet Connecting Europe Facility.

Ud over Medierådet for Børn og Unge består SIC DK af Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. SIC DK og Medierådet for Børn og Unge har følgende netværk:

Kontakt

Forperson for Medierådet
Miriam Michaelsen
+45 2058 5468
mim@njordlaw.com

Filmvurderinger
Stine Nørgaard
Koordinator
+ 45 2027 0052
medieraadet@slks.dk

Videncenter
Johan Søbjerg Loller
Teamleder
+45 33745172
jol@slks.dk

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
+ 45 2032 6359    
lisbethh@slks.dk

Anna Holm Pingel
Projektleder
+45 2035 0473
annahp@slks.dk

Andrea Christensen
Projektleder
+ 45 2046 1225
andreac@slks.dk

Mikkel Fjelstrup Brennum
Projektleder
+ 45 6135 4659
mfjb@slks.dk

Juliane Ellegaard Kruse
Student
+45 2012 2819
jekr@slks.dk

Caroline Borgaard Møller Andersen
Jurist
+ 45 2916 7241
cbma@slks.dk

Sarah Sofie Thiele (p.t. orlov)
Specialkonsulent
+45 2036 4902
saraht@slks.dk

Lisbeth Kiel Bjerrum (p.t. orlov)
Jurist
+45 3374 3652
lisbethkb@slks.dk

Film og pakker skal sendes til: Hammerichsgade 14, 1611 København V med tydelig angivelse af MEDIERÅDET som modtager.