Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Medierådet for Børn og Unge håndterer de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

1.    Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler oplysninger om dig på to måder:

-    Ved brug af Cookies
-    Ved at du selv afgiver oplysninger 

Bemærk, at visse personoplysninger kan være nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. 

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne. 

2.    Brug af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger ved tilmelding til fremsendelse af Medierådet for Børn og Unges nyhedsbrev. Oplysninger, der indsamles ved tilmelding af nyhedsbrev, er e-mail adresse.

Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Vores leverandører og samarbejdspartnere er forpligtet af databehandleraftaler. 

2.1    Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her. 

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er:

  • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange, der besøger vores hjemmeside. 
  • At registrere, hvorvidt brugeren har accepteret vores brug af cookies på sitet.
  • At registrere, hvorvidt brugeren har lukket tilmeldingspopup'en efter vedkommende har tilmeldt sig vores nyhedsbreve.

2.2    Sociale medier

Medierådet for Børn og Unge administrerer også sider på sociale medier - Medierådet for Børn og Unge på Facebook og Medierådet for Børn og Unge på YouTube. Som administrator af disse sider giver Medierådet for Børn og Unge trejdeparterne Facebook og YouTube mulighed for at placere cookies på brugerens computer eller ethvert andet medium, når vedkommende besøger siderne, uanset om denne person har en konto på det pågældende sociale medie. Disse cookies placeres med henblik på at lagre oplysninger om brugerne, og er aktive i op til to år, hvis ikke de slettes (læs her, hvordan du sletter cookies).

De lagrede oplysninger kan vedrøre demografisk information om målgruppen, bl.a. tendenser for så vidt angår alder, køn, forholdsstatus og arbejde, oplysninger om målgruppens livsstil og interesseområder og oplysninger om brugerne af sidens køb og købsadfærd online, kategorier af varer eller tjenesteydelser, der interesserer målgruppen mest, og geografiske oplysninger, som gør det muligt for Medierådet for Børn og Unge som administrator at arrangere begivenheder eller mere generelt bedre at målrette sit informationsudbud. Al data videregives til Medierådet for Børn og Unge i anonymiseret form.

Se Facebooks privatlivspolitik
Se YouTubes privatlivspolitik

3.    Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. 

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4.    Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5.    Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få en oversigt over dine personlige oplysninger i  et struktureret og maskinskrevet format, ligesom du kan have ret til at bede os om at overlevere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk  

6.    Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjepartshjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjepartshjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7.    Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8.    Kontakt

Medierådet for Børn og Unge er en selvstændig institution under Det Danske Filminstitut.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til f.eks. DFIs privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
 
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
E-mail: dfi@dfi.dk


(Opdateret 7. august 2018)