Online ung-til-ung rådgivning

Den danske hjælpelinie Cyberhus skal med støtte fra EU indsamle viden og erfaringer med ung-til-ung rådgivning for at reducere selvskade mellem unge. Projektet sker i samarbejde med et engelsk rådgivningscenter, og sammen skal de udvikle en best practice på området.

Anni Marquard fortæller: Center for Digital Pædagogik ser online ung-til-ung vejledning som et vigtigt værktøj i forhold til problemstillingen selvskade, idet vi oplever, at unge er mere modtagelige over for hjælp, støtte og gode råd, der kommer fra andre unge, der har gennemgået lignende problemer.

Med støtte fra EU´s Daphne-projekt, skal der de næste to år på rådgivningsplatformen cyberhus.dk samles viden, deles erfaringer, udvikles online-platforme og ung-til-ung vejledning, så man kan nå frem til best practice på området, så alle unge, der har behov for det, kan få hurtig og tidssvarende hjælp, respektfuldt og i øjenhøjde.

Projektet sker i samarbejde med den engelske rådgivningstjeneste Youtnet.dk og har til formål at skabe debat og større forståelse omkring selvskade mellem unge. Projektet har flere delelementer som bl.a. tæller en temaside, gruppechatfunktion og fire kort-film som skal bruges til at skabe fokus på problemet. Den første af disse film har set dagens lys og vi forventer at den næste vil udkomme i løbet af juni.

Der har i løbet af det sidste års tid, i både danske og internationale medier, været fokus på hvordan unge med selvskadende adfærd benytter de digitale medier til at inspirere, lære og måske endda udfordre hinanden til hvordan man kan skade sig selv. Eksempelvis gennem film hvor de viser hvordan de skader sig selv.

Vi ønsker med vores film at skabe en modpol til disse film og samtidig pointere at de digitale medier også kan bruges positivt i forhold til udsatte unge. Vi finder ikke selve selvskaden interessant, men forsøger istedet at skildre de tanker og følelser der kan få nogle unge til at føle sig tvunget til at skade sig selv.

Den første film kan indtil videre ses her. Inden længe vil den, sammen med de øvrige tre film, også være at finde på vores nye selvskade-temaside, som vi forventer færdig i løbet af juni. De tre øvrige film udgives løbende hen over sommeren og efteråret 2011.

Læs mere her