Oplæg om gaming og computerspil

Center for Digital Pædagogik tilbyder en ny række oplæg om gaming og computerspil. Målgrupperne er både fagpersoner, der arbejder med børn og unge, forældre og elever på ungdomsuddannelserne.

Gaming er kommet for at blive
Oplæg for fagpersoner, der arbejder med børn og unge i alderen 10–20 år, og som har svært ved at forholde sig til det nye medie, som computerspillet er. Oplægget giver en primer til det nye medie, og giver dig mulighed for at reflektere over mulighederne og begrænsningerne ved mediet. Vi kigger bl.a. på. hvad computerspillet er for et medie i forhold til fx bøger og film, og hvordan børn beskæftiger sig med computerspil som en aktivitet.

En kritisk gamer
I oplægget ”At game eller ikke at game” tager Center for Digital Pædagogik fat i begrebet computerspil og giver forældre med børn i alderen 10–15 år et perspektiv på, hvad børn og unge egentlig laver, når de spiller computerspil. Er det kun tomt tidsfordriv? Er der farligt? Hvorfor spiller mit barn så meget, og hvordan kan jeg som forælder forholde mig til dette nye medie? Dette er bare nogle af de spørgsmål, som forældre kan få svar på.

Computerspillet er post-modernismens yndlingsmedie
Nyt oplæg henvendt til elever på ungdomsuddannelserne. Hvad er computerspil egentlig for en størrelse, og hvorfor er det vigtigt at forholde sig til dem? På samme måde som bøger og film er medier, således er computerspil også bærer af viden. Til forskel fra bøger og film er computerspillet i høj grad et produkt af den digitale tidsalder og af den samfundstid, vi kalder post-modernismen.

Læs mere om Center for Digital Pædagogiks oplæg her