Pernille Tranberg

Pernille Tranberg er dataetisk rådgiver og holder foredrag om datademokrati, dataetik, dataforståelse og etisk ansvarlig brug af persondata for virksomheder, organisationer og myndigheder. Hun er medstifter af den europæiske tænkehandletank DataEthics.eu, der fremmer etisk ansvarlig brug af persondata. Organisationen har blandt andet udviklet PrivacyKompasset.dk for Erhvervsstsyrelsen. Derudover har Pernille Tranberg udgivet syv bøger om emner inden for dataetik.