Piger er også gamere

Ny forskning understreger, at tidligere tiders spildominans på drengeværelserne ikke længere er så tydelig.

Ny forskning fra Medierådets formand Anne Mette Thorhauge dokumenterer en mangfoldighed i spilkulturen som understreger en kønsbaseret forskel allerede fra en ung alder. Det ses tydeligt på hvad de spiller, og hvordan de spiller. Læs mere om de foreløbige forskningsresultater i ”Piger er også gamere – men på en helt anden måde”. 

Spørgeskemaundersøgelsen er den første del af forskningsprojektet ”Computerspil og hverdagsliv”. Den baserer sig på spørgeskemabesvarelser fra 1560 børn og unge mellem 10 og 18 år.

Formålet med undersøgelsen er dels at skabe et overblik over danske børn og unges spillevaner, og desuden at give en bedre forståelse af de situationer, hvor spilaktiviteten bliver et problem.

"Det er første gang vi ser en egentlig kortlægning af danske børn og unges computerspilvaner” siger Anne Mette Thorhauge.
Hun har i samarbejde med Andreas Gregersen (KU),  Anne Brus (RUC) og Rune Kristian Lundedal (ITU) gennemført spørgeskemaundersøgelsen omkring børn og unges computerspil i hverdagen. Undersøgelsen er ikke afsluttet, men man kan læse om de foreløbige resultater her.