Privacy as Innovation Round Table 27. november på IT Universitetet

Privacy er værd at investere i både økonomisk, teknologisk og socialt. Men hvornår kan vi tale om ægte online privacy? Og hvornår er det bare god markedsføring? (The round table will be conducted in English, see English translation below)

Privatliv på internettet er et område fuld af muligheder. Ejerskab over og kontrol med egen data er i stigende efterspørgsel blandt brugere, og det er grundlaget for nogle af de mest innovative online tjenester lige nu. Men inden for de sidste par måneder har vi set en række sager, hvor brugeres data er blevet lækket, eller de er blevet tracket via nogle af de nye tjenester, som har lovet brugere ekstra kontrol over privatlivet på nettet. Sagerne har sat spot på online privacy som en totalløsning, der inkluderer alt fra den tekniske løsning, forretningsmodellen og dataejerskab, big data etik, organisationsstruktur, samt kultur, samfund og jura.

Kom til det første danske ”Privacy as Innovation” round table den 27. november kl 15.00-17.00 på IT-Universitetet. Vær med til at diskutere online privacy som innovation og grundlag for en ny etisk big data era med nøglepersoner på området. Eventen er arrangeret af IT-Universitetet, Medierådet for Børn og Unge, Digital Identitet, Solobeta og Global Privacy as Innovation Network.

Arrangementet er åbent for alle med interesse i emnet.

Tilmelding på mail: gryh@dfi.dk (der er begrænsede pladser, hvis du ikke hører noget fra os, bør du gå ud fra, at du ikke har plads)

Arrangementet bygger på lignende arrangementer afholdt på internationalt plan:

”Privacy as Innovation I”, Internet Governance Forum 2013: https://www.youtube.com/watch?v=UV51S7Yoeik

“Privacy as Innovation II”, Internet Governance Forum 2014: http://www.intgovforum.org/cms/wks2014/index.php/proposal/view_public/17

Privacy as Innovation Round Table at the IT University of Copenhagen 27th of November 15:00 – 17:00

Privacy is an economic, technological and social investment. But when can we actually talk about privacy in online services? And when is it just good marketing?

Online privacy is an area full of opportunities. Ownership and control over data is in increasing demand among internet users and it is the basis of some of the most innovative online services right now. But in the last few months we have seen a number of cases where users’ data has been leaked or tracked through some of the new services that explicitly promise users’ control over online privacy. The cases have spotlighted online privacy as a total solution that includes everything from the technical solution, business model and ownership of data, big data ethics, organizational structure as well as culture, society and law.

Come to the first “Privacy as Innovation” roundtable in Denmark at the IT University in Copenhagen and join us in a discussion about online privacy as innovation and the basis for a new ethical big data era.

The round table will be conducted in English 

Registration by mail: gryh@dfi.dk (seats are limited, if you do not hear anything from us , you should assume that you do not have a place)